Publikationer og Links

Her finder du Mangfoldighedsstrategien og diverse andre links og publikationer.

Mangfoldighedsstrategi

Her finder du Odense Kommunes Mangfoldighedsstrategi.


 

Status rapporter

Hvert år er der blevet udgivet en statusrapport for det tidligere Integrationsområde i Odense kommune.

Læs den seneste rapport (2010/2011) her

Tidligere rapporter:
Rapport 2009
Rapport 2008
Rapport 2007
Rapport 2006


Eksempel på hvordan vi arbejder med interkulturelle kompetencer

Det lykkedes Fadumo at uddanne sig til social- og sundhedsassistent - oven i købet som mor til fem og mens hun lærte at tale dansk. Nu er hun i arbejde - efter en tid med intens jobsøgning. Hun gav ikke op - godt hjulpet af hendes mentor Roya Moore. Se uddrag af ”Fadumos vej” herunder.
Se filmklip nr. 1 her

Se filmklip nr. 2 her

 


 

Når mangfoldighed skaber værdi

Integrationsministeriet har i samarbejde med Foreningen Nydansker udgivet et inspirationshæfte omhandlende en mangfoldig rekruttering af medarbejdere. Formålet er at synliggøre de positive effekter ved en etnisk mangfoldig arbejdsplads.
20 vidt forskellige arbejdspladser fortæller hvordan den etniske mangfoldighed har bidraget til at skabe en merværdi hos dem. Odense Jobcenter er en af de 20, der medvirker – læs mere i hæftet:
Når mangfoldighed skaber værdi


Os i Odense - fortællinger om integration

 

Med denne folder ”Os i Odense – fem fortællinger om integration” ønsker Odense Kommune at sætte ansigt og navn på nogle af de mange positive historier omkring integration og aktivt medborgerskab, der findes i Odense 2009. Ikke som en benægtelse af de udfordringer og problemstillinger, der også er fulgt i kølvandet på at Odense i løbet af se seneste årtier er blevet en mangfoldig by med 150 forskellige nationaliteter. Men som en påmindelse om, at de positive fortællinger i stadigt stigende grad er i overtal.


Materiale fra Etnisk Jobteam:
Mangfoldighed og rekruttering
Indstik til Mangfoldighed og rekruttering


Links

AOF Kursuscenter

Center for Vurdering af Udenlandske Uddannelser (CVUU)

Dansk Røde Kors 

FINFO Information for etniske minoriteter i Danmark

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet

Frivilligcenter Odense
Lovgivning på udlændingeområdet

Kommunernes Landsforenings sider om integration

Lærdansk Odense v. Dansk Flygtningehjælp

Mellemfolkeligt Samvirke

Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration

Rådet for Etniske Minoriteter

Udlændingestyrelsen

Børn og Undervisningsministeriet
Opdateret 30-05-2017

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen