Spring til indhold

Lumby-aftalen

På siden her kan du følge med i, hvordan borgerne i Lumby og byrådet samarbejder om Lumby-aftalen.

Med Budgetforlig 2020 blev det besluttet, at der skal være en demokratisk samtale med borgere i lokalsamfundene for i fællesskab at udarbejde og realisere langsigtede og helhedsorienterede planer for fremtidens velfærd.

Arbejdet er startet i Lumby, hvor der gennem første halvdel af 2020 har været en demokratisk samtale med borgerne. 

Den demokratiske samtale blev indledt med et borgermøde tilbage i februar, hvor der var et stort fremmøde. Herefter fik borgerne i Lumby mulighed for digitalt at komme med deres kommentarer til de temaer og tiltag, der kom ud af første borgermøde.

Den 25. juni 2020 blev der endnu engang afholdt et borgermøde, hvor borgerne gav inputs til deres bidrag i aftalen. 

Se hele tidsplanen og kontaktlisten på Partnerskabet i Lumby.

 

Temaerne for Lumby-aftalen er følgende:

 

  • Skolen som centrum for det gode landsbyliv:

    Skolen som centrum for det gode landsbyliv: I Lumby skal skolen være et naturligt omdrejningspunkt, der danner rammen for byens liv. Her mødes borgerne på tværs af generationer i stærke og mangfoldige fællesskaber.

  • Sikker og bæredygtig infrastruktur:

    Sikker og bæredygtig infrastruktur: Det skal være sikkert og nemt at komme rundt i lokalområdet – særligt når børnene skal til og fra skole. Derfor skal der arbejdes på bedre trafiksikkerhed for cyklister, den generelle infrastruktur og de grønne fællesarealer i Lumby. 


  • Flere og forskellige boformer:

    Lumby skal være et lokalsamfund, hvor mennesker i alle aldersgrupper og livssituationer har lyst til at bo. Derfor skal der arbejdes på at udbygge beboelsesmulighederne i Lumby, så der bliver plads til flere.

Borgmesterforvaltningen