Spring til indhold

Økonomiudvalget 2014 til 2017

Find dagsordner og referater fra økonomiudvalgsmøderne.

Find referater fra økonimiudvalgsmøderne her.

OBS: Dagsordener er kun tilgængelige forud for møderne. Herefter vil de blive omdøbt til referater.

Borgmesterforvaltningen