Spring til indhold

Dagsordener og referater 2008

Oversigt over dagsordener og referater for odense byråd 2008

 

Odense Byråd

Åben

Tillægsdagsorden


Onsdag den 27-08-2008 kl. 17:01

Rådhuset


Oversigtsdagsorden:Åben tillægsdagsorden
1. Forslag fra udvalgsmedlem vedrørende kommunale lokaler til privat modermålsundervisning. (Standsningsret, jf. styrelseslovens § 23.)
Åbent - 17.15.04G00 - 2008/051617


SAGSRESUMÉ

Udvalgsmedlem Alex Ahrendtsen anmodede om optagelse på dagsordenen og stillingtagen til følgende forslag på Børn- og Ungeudvalgets møde den 17/6 2008:

    "Odense Kommune afskaffede på baggrund af lovændring i 2002 fra august 2003 modersmålsundervisning som et kommunalt tilbud. I den forbindelse blev der givet mulighed for, at forældre og private, der ville etablere modersmålsundervisning, kunne låne lokaler på skolerne. Formålet med denne mulighed var og er at give forældrene bedre mulighed for at sikre, at deres børn udvikler et velfungerende modersmål som fundament for indlæringen af dansk.

    I dag foregår der privat modersmålsundervisning på skoler i Odense. Fx betaler den iranske ambassade for iransk modersmålsundervisning på Skt. Klemensskolen. Undervisningen foregår ikke i folkeoplysningsregi.

    Dansk Folkeparti indstiller derfor, at Odense Kommune ikke længere stiller lokaler på skolerne til rådighed for privat modersmålsundervisning."
Børn- og Ungeforvaltningen oplyser, at foreninger, som er godkendt jf. Folkeoplysningsloven, har ret til at få stillet lokaler til rådighed på kommunale skoler i Odense. Herudover kan private - efter aftale med skolelederen - få stillet lokaler til rådighed til diverse formål i det omfang, lokalerne er ledige, herunder at de heller ikke anvendes til folkeoplysning.


INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningenindstiller, at udvalget tager stilling til Alex Ahrendtsens forslag vedrørende lokaler på kommunale folkeskoler til privat modersmålsundervisning.

Børn- og Ungeudvalgetfastholder, at kompentence til at stille lokaler til rådighed ligger hos skoleleder og skolebestyrelse.

Udvalgsmedlem Alex Ahrendtsen ønsker at anvende sin standsningsret, jf. den kommunale styrelseslovs § 23, stk. 1, og erklærer dermed, at han ønsker sagen indbragt for byrådet.