Spring til indhold

Dagsordener og referater 2008

Oversigt over dagsordener og referater for odense byråd 2008

 

Odense Byråd

Åben

Tillægsdagsorden


Onsdag den 18-06-2008 kl. 17:01

Rådhuset


Oversigtsdagsorden:Åben tillægsdagsorden
1. Ændringer i udvalgsbesættelsen.
Åbent - 00.01.00A23 - 2008/054357


SAGSRESUMÉ

Byrådsmedlem Mai Henriksen er udpeget som medlem af Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget. På grund af arbejdsmæssige årsager anmoder Mai Henriksen nu om at måtte udtræde af Socialudvalget, således at hun fremover alene er medlem af Børn- og Ungeudvalget.


Byrådsgruppe C indstiller, at byrådsmedlem Poul Falck indtræder i Socialudvalget i stedet for Mai Henriksen, således at Poul Falck fremover er medlem af både Socialudvalget og By- og Kulturudvalget.


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningenfremsender sagen til byrådet.