Spring til indhold

Dagsordener og referater 2008

Oversigt over dagsordener og referater for odense byråd 2008

 

Odense Byråd

Åben

Dagsorden


Onsdag den 21-05-2008 kl. 17:01

Rådhuset


Oversigtsdagsorden:Åben dagsorden
1. Meddelelse fra et byrådsmedlem om fravær i en periode af mindst 1 måned. Indkaldelse af stedfortræder.
Åbent - 00.01.00A10 - 2008/045364


SAGSRESUMÉ

Byrådsmedlem Merete Østerbye, byrådsgruppe C, har anmodet om fritagelse for sit kommunale hverv på grund af sygdom. Fraværsperioden vil være på mindst 1 måned, og Merete Østerbye anmoder byrådet om indkaldelse af stedfortræder.


Preben Petersen fra Det Konservative Folkepartis kandidatliste indkaldes som stedfortræder.

Det fremgår af den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 2, at stedfortræderen indtræder, såfremt et medlem er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sygdom.

I henhold til styrelseslovens § 15, stk. 4, træffer byrådet beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indkaldelse er til stede.

Til orientering kan det oplyses, at der i den pågældende periode foretages følgende ændringer i udvalgsbesættelsen:

Ældre- og Handicapudvalget:Preben Petersen indtræder
Børn og unge-udvalget
(§ 18-udvalget):
Nuværende stedfortræder for Børge Wagner Poul Falck indtræder som medlem.

Jenan Bozo indtræder som stedfortræder for Børge Wagner.


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen
fremsender sagen til byrådet.