Spring til indhold

Dagsordener og referater 2008

Oversigt over dagsordener og referater for odense byråd 2008

 

Odense Byråd

Åben

Tillægsdagsorden


Onsdag den 10-09-2008 kl. 17:01

Byrådssalen


Oversigtsdagsorden:Åben tillægsdagsorden
1. Udpegning af nyt medlem til § 17, stk. 4 udvalget på IT-området.
Åbent - 00.01.00A01 - 2007/36425


SAGSRESUMÉ

Byrådet godkendte på mødet den 20/6 2007 efter indstilling fra gruppeformandsmødet at nedsætte et § 17, stk. 4-udvalg på IT-området. I den forbindelse blev bl.a. byrådsmedlem Steen Møller udpeget som medlem af udvalget.


Steen Møller har nu anmodet om at udtræde af udvalget, og på baggrund heraf foreslår byrådsgruppe C, at byrådsmedlem Alex Ahrendtsen indtræder i § 17, stk. 4-udvalget i stedet for Steen Møller for den resterende del af byrådsperioden. Det indgår som en del af forslaget, at Mai Henriksen i den forbindelse overtager formandsposten i udvalget.


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningenfremsender sagen til byrådet.2. Udpegning af nyt medlem til bestyrelsen for Det Grønlandske Hus i Odense.
Åbent - 00.01A23 - 2005/01156


SAGSRESUMÉ

Byrådet udpegede på det konstituerende møde den 14/12 2005 byrådsmedlem Steen Møller som medlem af bestyrelsen for Det Grønlandske Hus i Odense.

Steen Møller har nu anmodet om at udtræde af bestyrelsen, og på baggrund heraf foreslår byrådsgruppe C, at byrådsmedlem Merete Østerbye indtræder som nyt medlem af bestyrelsen for den resterende del af indeværende byrådsperiode.


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningenfremsender sagen til byrådet.