Spring til indhold

Dagsordener og referater 2008

Oversigt over dagsordener og referater for odense byråd 2008

 

Odense Byråd

Åben

Tillægsdagsorden


Onsdag den 27-08-2008 kl. 17:02

Byrådssalen


Oversigtsdagsorden:Åben tillægsdagsorden
1. Udpegning af nyt medlem af § 17, stk. 4-udvalget på sundhedsområdet.
Åbent - 00.01.00A15 - 2006/01815


SAGSRESUMÉ

På baggrund af rådmandsskiftet i Ældre- og Handicapforvaltningen pr. 1/8 2008 ønskes tidligere rådmand Søren Thorsager udskiftet med nuværende rådmand Peter Rahbæk Juel i § 17, stk. 4-udvalget på sundhedsområdet.INDSTILLING

Borgmesterforvaltningenfremsender sagen til byrådet.