Spring til indhold

Tema og fokus i 2022

I Center for Mental Sundhed tager vi afsæt i 3 politiske mål:
Den mentale sundhed skal styrkes - Større lighed i sundhed - Arbejdsstyrken skal være sundere.

Tema i 2022:  “Mental Sundhed hele livet”

Mental sundhed senere i livet grundlægges i de tidlige år og er ikke blot en forudsætning for udvikling og læring, men er også en beskyttende faktor for risikoadfærd og udvikling af sygdom senere i livet. Derfor ønsker vi i centret at have særligt fokus på, hvad der skaber trivsel og mental sundhed hele livet. For at løse opgaven samarbejder vi med en lang række organisationer/ tilbud indenfor den kommunale, regionale og frivillige verden.

 

 

-Udbreder kendskab til mental sundhed i praksis  

-Styrker lighed i sundhed via kampagner, netværk og synliggørelse af tilbud for borgere og fagpersoner 

-Bekæmpe ensomhed i Odense 

-Koordinerer indsatsen ”ABC for mental sundhed” i Odense

-Forebygger at kriser og psykiske udfordringer udvikler sig 

-Styrke borgernes robusthed og handlekompetencer

-Afholde kurser til mennesker med angst og depression 

-Styrker pårørendes egenomsorg og mentale sundhed

 

Indsatsområder i 2022