Spring til indhold

Tema og fokus i 2021

I Center for Mental Sundhed tager vi afsæt i 3 politiske mål:
Den mentale sundhed skal styrkes - Større lighed i sundhed - Arbejdsstyrken skal være sundere.

For at løse opgaven samarbejder vi med en lang række organisationer/ tilbud indenfor den kommunale, regionale og frivillige verden.

 

Referencerammer:
ABC for mental sundhed - en forskningsbaseret forståelses- og arbejdsramme for mental sundhedsfremme i praksis

Det Dobbelt KRAM - en dynamisk, tværvidenskabelig og helhedsorienteret forståelse af, hvad der ligger bag en robust sundhed, et godt fysisk helbred samt en oplevelse af trivsel og livskvalitet i hverdagen.

 

Vi har særligt fokus på at bekæmpe ensomhed. Læs her om vores indsatsområder:

Ensomhed skal bekæmpes sammen

 

Se billedet i stor format