Spring til indhold

Partnerskaber

Med partnerskaber kan vi i fællesskab udvikle strategier og handleplaner til gavn for dig der bor i Odense.

Vi har indgået partnerskabs-aftaler med pårørende- og brugerorganisationer. Vi er optaget af, at bedre forhold for mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende. Og vi arbejder forebyggende og sundhedsfremmede i forhold til mental sundhed på mange platforme og med forskellige tiltag.  

Der afholdes 4 årlige møder i Partnerskabsgruppen, hvor vi orienterer hinanden om nye tiltag, støtter hinanden og i fællesskab er innovative. Med partnerskabsaftalerne har vi fået styrket samarbejdet med bruger- og patientorganisationerne samt øvrige forvaltninger. 

 

Partnerskabsgruppen:

SIND Fyn

Depressionsforeningen

LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade

Bedre Psykiatri

OCD-foreningen 

HSP-foreningen for særlig sensitive mennesker

LAP Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere

Center for Mental Sundhed
  • Jernbanegade 15, Odense C
  • mentalsundhed@odense.dk Telefon: 63 75 08 75
  • Følg os på Facebook