Partnerskaber

Med Partnerskaber kan vi i fællesskab udvikle strategier og handleplaner til gavn for dig der bor i Odense.

I Center for Mental Sundhed Odense har vi indgået partnerskabs aftaler med pårørende- og brugerorganisationer, som er optaget af bedre forhold for mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende samt Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen i Odense kommune. 

 

Der afholdes fire årlige møder i Partnerskabsgruppen, hvor vi orienterer hinanden om nye tiltag, støtter hinanden og i fællesskab er innovative. Med partnerskabsaftalerne har vi fået styrket samarbejdet med bruger- og patientorganisationerne samt øvrige forvaltninger. 

Partnerskabsgruppen:

 • SIND Fyn
 • Depressionsforeningen
 • LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade
 • Bedre Psykiatri
 • OCD-foreningen 
 • HSP-foreningen for særlig sensitive mennesker
 • LAP Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere
 • Region Syddanmark Psykiatrisk afdeling, OUH
 • Psyk. Info Region Syddanmark
 • Beskæftigelses- og Socialforvaltningen
 • Børn- og Ungeforvaltningen