Spring til indhold

Partnerskaber

Med partnerskaber kan vi i fællesskab udvikle strategier og handleplaner til gavn for dig, der bor i Odense.

Vi har indgået partnerskab med en række pårørende- og brugerorganisationer.

 

Vi ønsker at forbedre forholdene for mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende.

 

Der afholdes 4 årlige møder i Partnerskabsgruppen, hvor vi orienterer hinanden om nye tiltag, støtter hinanden og i fællesskab er innovative. Med partnerskabet har vi styrket samarbejdet med bruger- og patientorganisationerne. 

 

Partnerskabsgruppen:

SIND Fyn

Depressionsforeningen

LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade

Bedre Psykiatri

OCD-foreningen 

LAP Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere

Veteranhjem Odense

Center for Mental Sundhed
  • Jernbanegade 15, Odense C
  • mentalsundhed@odense.dk Telefon: 63 75 08 75
  • Følg os på Facebook