Spring til indhold

Ungejuryens anbefalinger

En række unge kommer her med deres forslag til ungeindsats

Ungejury 2022
Anbefalinger til bedre mental trivsel for børn og unge i Odense

 

Ungejuryens fem højest prioriterede anbefalinger:

  • Flere forløb i skolen, der underviser i dannelse og håndtering af livet.
  • Synliggøre de eksisterende tilbud og sikre kapaciteten, så ventelister undgås.
  • Skabe stærke fællesskaber og frirum ved at bygge bro mellem skoler, fritids- og foreningsliv.
  • Mindske økonomisk usikkerhed gennem prislempelser for unge i forbindelse med transport, studierelaterede udgifter, kultur- og foreningsliv.
  • En koordinator, som med en digital platform har kendskab til alle trivselstilbud og kan rådgive, vejlede og formidle.

Ungejuryens prioriterede anbefalinger

▪ Prioritér fællesskabet i form af flere trivselstimer i alle faser af livet
▪ Digital opslagstavle på tværs af skoler – ”Det her sker i denne uge”
▪ Aktivitetssted inkl. platform, som differentierer sig fra tilbud som eksempelvis ”Ungdomshuset” og ”Studenterhuset” ved ikke at kræve tilmelding
▪ For unge og børn: Mobilnedsat uge, hvor man sætter personlige mål og kommer med bud på alternative aktiviteter efterfulgt af hobbyuge uden fokus på 

  præstation
▪ Koordinering af fælles dataopsamling på effekt af de forskellige tilbud – forudsætning for at pege unge i den rigtige retning
▪ Forsøgsforløb med deltagelse i fritidsaktiviteter og frivilligt arbejde for unge på ungdomsuddannelser, som erstatter andre fag

 

Ungejuryens øvrige anbefalinger

▪ Aftabuisering af mental mistrivsel i det private og offentlige rum
▪ Afskaf stigmatisering af diagnosticerede
▪ Skab offentlige fællesskaber, som fremmer og imødekommer interesse og lyst
▪ Skab lokale og nære sociale fællesskaber, så der er tilbud tæt på den enkelte i byen og provinsen
▪ Skab mulighed for, at tillidsrepræsentanter kan gribe ind
▪ Opkvalificering af personale til at håndtere og opspore mistrivsel og mental sundhed
▪ Kurser i gode vaner – forældre, børn og unge
▪ Let at søge tilbud – bedre tværfagligt samarbejde i Odense Kommune
▪ Mere forebyggelse og opfølgning på mental sundhed blandt unge
▪ Et netværk mellem fritidsorganisationer, skoler og frivillige sociale foreninger, med fokus på mental sundhed
▪ Digital dannelse i kritisk sans på sociale medier
▪ Mobilfri folkeskole
▪ Skab et ”helhedsrum” for og til forældre, der kan give dem den bedste forudsætning for at hjælpe deres børn og unge
▪ Byens kirker, som rammer for aktiviteter
▪ Kommunen bør trække på erfaringer fra Steiner-skolens metoder, som har beviste effekter på trivsel
▪ Anti-mobbe-strategier
▪ Foreningslivet skal samarbejde med skolen for at fremme fællesskaber, der styrker den mentale trivsel
▪ En dag på uddannelsesstederne, hvor relevante tilbud i Odense præsenteres
▪ En kampagne med ambassadører med psykisk sygdom, som humaniserer dét at leve med en diagnose
▪ En dag for unyttige hobbyer
__________________________________

 

På vegne af Ungejury 2022
Kamille Risager
Kinnie Duus Riisom
Klara Nymann Sørensen
Hannah Cecilie Asmussen
Marie Hvid Hansen
Esther Cecilie Roost Lange
Kevin Alsen
Elizabeth Haugaard Roos
Magnus Domino
Tobias Holmegaard
Jaqueline Nshimilimana
Laurits Svane Restorff Caspersen
Thor Rosenlyst Gudmundsson
Thorbjørn Brinck Lillelund
Martin Porthouse
Mikkeline Lykke Nielsen
Pernille Lind Rosenlyst
Thomas Nissen
Amanda Adelgren Ejlersen
Frederik Vindeløv Jensen