Spring til indhold

Unge rådgivning og støtte

Find tilbud her

UNGE I ODENSE - rådgivning og støtte

 

 

ADHD-foreningen

ADHD-foreningen arbejder for at forbedre forholdene for mennesker med ADHD og deres pårørende. Få strategier og redskaber, når du har tid og brug for det. ADHD-Fyn har fokus på forståelse for og forbedring af forholdene for mennesker med ADD/ADHD og deres pårørende. Dette fokus udmøntes blandt andet i nedenstående aktiviteter: Foredrag / oplæg med professionelle oplægsholdere 4-5 gange årligt. Netværks-café for voksne med ADD / ADHD inde på livet. Tema-café for alle med ADD / ADHD og unge-Café. Margrethes Allé 4, 5250 Odense SV. Tlf.: 9193 9084. E-mail: fyn@adhd.dk

Autisme Ungdom Fyn

Lokalafdelingen Autisme Ungdom Fyn stræber mod at skabe et stærkt fællesskab for unge autister og unge med tætte relationer på spektrumet. Vores primære geografiske målgruppe bor i Odense, Nordfyns, Nyborg, Svendborg, Kerteminde, Middelfart, Faaborg-Midtfyn og Assens kommuner.

Vi laver nogle sociale arrangementer. Vi sigter efter at holde minimum et fysisk arrangement om måneden. Det er meget varierende hvilke arrangementer vi laver, samt hvornår de ligger. Det er oftest om eftermiddag, og oftest i weekenden. Vi stræber efter at informere om arrangementer i god tid, både herinde under begivenheder, samt på vores facebookside.

 

Boblberg

Boblberg er en digital platform for fællesskaber. Her kan du fx søge efter aktiviteter, som du kunne tænke dig at være en del af, søge efter nogen at gå tur med, være ven/veninde med og meget mere. Og så kan du få et overblik over en lang række aktiviteter i din egen kommune. Kontakt aehffrivillighed@odense.dkrb@boblberg.dk, tlf.: 2275 9711.

Børn, Unge og sorg

Det Nationale Sorgcenter arbejder for, at sorg ikke ødelægger livet for mennesker. Det gør vi ved at tilbyde specialiseret behandling til børn og unge, der oplever sygdom eller død hos forældre eller søskende. Derudover tilbyder vi specialiseret sorgterapi til ældre i Region Hovedstaden og på Fyn. Dronningensgade 23, 5000 Odense C. Tlf.: 7026 6766.

Børns Voksenvenner

Børns Voksenvenner Odense er en del af en landsdækkende, frivillig organisation, som arbejder for at etablere givende, meningsfulde venskaber mellem frivillige, ressourcestærke voksne og børn med svære eller spinkle familie netværk. En voksenven, er en ekstra fortrolig voksen i et barns liv med sparsomme relationer. Stadionvej 47, 1 sal, 5200 Odense V. Tlf.: 2926 7842. Email:odense@voksenven.dk

Børne- og Ungeforvaltningen – Odense Kommune

Alle børn har ret til et godt børneliv. Børn skal have mulighed for at lære og udvikle sig både fagligt, socialt og personligt. I BUF arbejder ca. 6100 engagerede medarbejdere dagligt sammen for at skabe de bedste vilkår for børns trivsel, læring og udvikling, og vi møder alle børn med høje positive forventninger og blik for deres udvikling. Ørbækvej 100, blok 2, 5220 Odense SØ. Tlf.: 6613 1372.

Børnegrupper SIND Fyn og Bedre Psykiatri Odense

Tilbud om at deltage i Børne- og ungegrupper – Når mor eller far har en psykisk sygdom. Grupperne er for børn i alderen 7-16 år fra hele Fyn. Vi tilbyder: Gruppeforløb: 7 gange a to timer en gang om ugen torsdag kl. 16.00-18.00. Familiesamtaler: før gruppeforløbet. Forældregrupper: sideløbende med børnegrupper. Jernbanegade 24b, 5000 Odense C. Fyn-bornegruppe@sind.dk

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense – universitetsfunktion

Børn og unge i alderen 0-19 år. Afdelingen har højtspecialiseret funktion for komplicerede tilstande indenfor: Spiseforstyrrelser, psykotiske sygdomme, gennemgribende udviklingsforstyrrelse, neuropsykiatriske lidelser og affektive lidelser. Patienter modtages efter henvisning fra praktiserende læge. J. B. Winsløws Vej 16, Indgang 230, Odense C

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense – Ambulant behandling

Børn og unge i alderen 0-19år. Angst og OCD-teamet. Team for affektive lidelser, skizofreni og belastningsreaktion. Team for selvmordsforebyggelse. Ambulant behandling.

 

Center for Mental Sundhed

Vi tilbyder rådgivning til alle der er fyldt 18 år og bor i Odense. Derudover tilbyder vi kurser til dig, der har angst eller depression. Vi afvikler mange arrangementer med fokus på mental sundhed, psykisk sygdom og sårbarhed. Centeret kortlægger alle tilbud i Odense Kommune og synliggør tilbud inden for den frivillige verden og behandlingspsykiatrien.

 

CFU – Center for familie og unge

Center for Familier og Unges (CFU) formål er at være med til at bryde og forebygge kriminalitet og afhængighed af offentlig forsørgelse i forhold til vores særlige målgruppe. Egeparken 2A. 10. sal, 5240 Odense NØ. Tlf.: 6375 7200.

CSD - Center for socialpsykiatriske dagtilbud i Odense

CSD Odense er en bred vifte af forskellige tilbud. Voksne, der dels har en sindslidelse eller væsentlige psykosociale problemstillinger, dels har behov for en social psykiatrisk indsats og støtte for at komme videre i livet. Kocksgade 27-31, 5000 Odense C. Tlf.: 2181 1165.

CSM – behandlingssektionen

Behandlingssektion yder gratis professionel rådgivning og behandling af voksne mænd og kvinder bosiddende i Region Syddanmark, der i deres barndom eller ungdom har været udsat for incest eller andre former for seksuelle overgreb. Mageløs 1, 2. sal tv. 5000 Odense C. Tlf.: 6311 0712.

CSM - frivillighedssektionen

Frivilligsektionen tilbyder åben, anonym rådgivning og vejledning for mennesker med senfølger efter at have været udsat for seksuelle overgreb i barndommen. Det kan være individuelle samtaler eller som en del af et gruppeforløb. Kongensgade 72, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 6614 6633.

CSV Odense - Center for Specialundervisning for Voksne

Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) tilbyder specialundervisning til unge og voksne. Undervisningen inkluderer den Særligt Tilrettelagte Uddannelse (STU), Voksenspecialundervisning (VSU) og Forberedende Voksenundervisning (FVU). CSV tilbyder kurser for mennesker med ADHD, undervisning for voksne med senhjerneskade, hjernerystelse, autisme, psykisk sårbare eller sindslidende voksne og undervisning for voksne med generelle indlærings-vanskeligheder. Rismarksvej 80, 5200 Odense V. Tlf.: 6375 3900.

Dansk Røde Kors Familie netværk - familie ven

Alle børnefamilier kan have brug for støtte i en periode. Derfor tilbyder Røde Kors en frivillig familie-ven til familier, der oplever et behov for støtte.  Det kan fx handle om at lytte og give sparring på hverdagsudfordringer, hjælpe med lektier og børnenes skolegang, skabe struktur og ro i hverdagen eller budgetlægning. Det kan også handle om at støtte op om fritidsaktiviteter eller hjælpe familien med at udvide eget netværk. Tlf.: 3525 9200.

Den fynske sorggruppe for børn og unge

Vi tilbyder samtaleforløb for børn og unge, som har mistet et nærtstående familiemedlem. Tilbuddet gælder for aldersgruppen 10-18 år. Børnene får støtte af to uddannede gruppeledere til at bearbejde sorg og tab i et forløb, som strækker sig over ca. et halvt år. Deltagelse i en sorggruppe er gratis. Tlf.: 2989 3911.

Familie-behandlerne

Alle gravide, børn og unge 0-18 år samt deres forældre i Odense Kommune kan få hurtig, gratis og anonym rådgivning af familie-behandlere i Center for tværfaglig Sundhed og Forebyggelse, Odense Kommune.  Vi tilbyder råd og vejledning til fx: Bedre trivsel i hverdagen, bedre samspil i familien, bedre kommunikation i familien, sorg og krise, skilsmisse og samvær, problemer med alkohol, samarbejde om udfordringer i dagpleje, børnehus eller skole samt hjælp til hvor du kan henvende dig for at få den rette hjælp. Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ. Tlf.: 6163 0194.

FGU Fyn

FGU FYN er for dig, der har brug for at udvikle dig personligt, socialt eller fagligt for at komme videre i uddannelse eller job. Måske er du faldet fra en ungdomsuddannelse og har brug for at finde vejen tilbage. Falen 200, 5250 Odense SV. Kontakt: odense@fgufyn.dk eller 2363 9679.

Girltalk

DU ER ALTID GOD NOK - Men vi er her, når du bliver i tvivl. Hos os kan du dele dine tanker, læse eller lytte til andres. Vi er her for dig. Vi arbejder for at forebygge mistrivsel blandt piger og unge kvinder. Læs mere om vores arbejde og organisation her. Det er frivillige unge der støtter andre unge.

 

HeadSpace

For unge op til 25 år. Har du brug for nogen at tale med – eller kender du én, der har? I HeadSpace Odense er vi nogen at tale med. Helt enkelt. Det er dig, der bestemmer. Det vil sige, at vi taler om netop det, du ønsker, og i det tempo, som du finder naturligt. Intet er for stort eller småt. Det vigtigste er, at du føler dig tilpas og tryg ved at tale med os.

HeadSpace Odense, Jernbanegade 3, 4. sal, 5000 Odense. Kontakt: Ring til os på 5373 3004.

Humlepigerne

Humlepigerne er et skoletilbud under folkeskolelovens §20.2. for unge i særlige positioner. Målgruppen er piger; fra 7.-9. klassetrin (med mulighed for 10. klasse), med omfattende psykosociale udfordringer, med manglende selvtillid og manglende oplevelse af selvværd og livsglæde, med uhensigtsmæssig adfærd, med indlæringsvanskeligheder, der ikke kan profitere af folkeskolens tilbud. Humlepigerne, Risingvej 118, 5240 Odense NØ. Kontakt: MESEV@odense.dk eller tlf.: 4045 5517.

Krisecenter Odense

Enhver kvinde der udsættes for vold af enhver art, har ret til at søge hjælp på Krisecenter Fyn. Du kan selv henvende dig, eller bede om hjælp fra din sagsbehandler. Du kan få fat i os på døgntelefon, og kan få hjælp til transporten til Krisecenteret. Vi har plads til dine børn, og sørger for sagsbehandlingen med din hjemkommune når du er i sikkerhed. Døgntelefon: 9193 3300.

Lambda

Lambdas rådgivning består af en række frivillige rådgivere som sidder klar til at modtage henvendelser omkring seksualitet og kønsidentitet.  Man kan selvfølgelig henvende sig omkring de spørgsmål eller problemer man selv går og tumler med, men også hvis man f.eks. er ven eller familie til en der måske går med nogle tanker omkring de emner vi beskæftiger os med. Tlf.: 3212 6245.

Foreningen Spiseforstyrrelse og Selvskade

Personlig rådgivning: Anonyme rådgivningssamtaler for berørte og pårørende. Støttegrupper og Coaching. Buchwaldsgade 50, 5000 Odense C. Tlf.: 7010 1818.

Mindhelper (kun online)

Mindhelper tilbud til unge: Indeholder artikler, videoer og interviews. Giver unge idéer og redskaber til at håndtere problemer. Brevkassen er altid åben for unge, der har brug for et godt råd fra en fagperson. Mindhelper guider derfor unge til steder, hvor de kan finde mere hjælp.

Nefos

NEFOS yder støtte og rådgivning til alle, der er eller har været tæt på en person, som har udført en selvmordshandling. Dette kan være alt fra trussel om selvmord til den aktuelle selvmordshandling. Ejlskovsgade 13, 1.sal t.v. 5000 Odense C. Tlf.: 6312 1226 eller 5190 9584.

Novavi Ung Revers

Professionel behandling af under 30-årige, der er vokset op i familier med alkohol- og stofmisbrug. Gruppebehandling, individuelle samtaler og familiesamtaler. Kongensgade, 5000 Odense C Tlf. 2370 7963 / 2370 5801.

Pigeliv

Pigeliv er et gratis tilbud til piger fra 5. klasse og op. Det et sted til hygge og samvær, hvor de frivillige er med til at finde på sjove aktiviteter på pigernes præmisser. Pigeliv skaber plads til fællesskab og rammer for nye venskaber. Birkeparken beboerhus, Birkeparken 244, 5240 Odense. Kontakt admin@pigeliv.net

 

Plexus Odense

Er du mellem 20 og 35 år gammel? Og vil du gerne lære nye mennesker at kende? Så er Plexus måske noget for dig. Det er nemlig et sted, du kan komme og møde andre, og hvor I kan lære hinanden at kende i trygge rammer. I Plexus laver vi helt almindelige ting. Vi køber ind, laver mad og spiser sammen. Derefter spiller vi måske nogle spil eller ser en film. Det koster ikke noget at komme og spise med i Plexus. Kocksgade 31H, Odense C. Tlf.: 2774 7282.

 

Præsten i Storms Pakhus – med på en lytter

Det skal være let at få fat i en præst. De er gode til at lytte og har tavshedspligt. Om torsdagen kl. 17-18 kan du møde præsterne i Storms Pakhus, Lerchesgade 4, 5000 Odense.

Find dem på Instagram: #stormspraest eller ring til Peter Jakobsen tlf.: 51301970.

 

 

Pårørende rådgivningen

Tilbud til børn og unge i alderen 7-17 år. Til børn og unge hvis mor eller far har en psykisk lidelse eller psykisk sårbarhed. I gruppen er der mulighed for at dele tanker, følelser og oplevelser, der kan være forbundet med, at ens mor eller far er ramt af en psykisk lidelse eller psykisk sårbarhed. Tlf.: 6163 0194.

Pårørende rådgivningen

Tilbud til børn og unge i alderen 8-15 år, der lever i en familie hvor forældrene er gået fra hinanden eller er blevet skilt. I gruppen er der mulighed for at dele tanker, følelser og erfaringer i et trygt rum med jævnaldrende i samme situation. Tlf.: 6163 0194.

Pårørende rådgivningen

Tilbud til børn og unge i alderen 6-18 år, der har mistet et nærtstående familiemedlem. Her er der mulighed for at dele tanker, følelser og oplevelser med jævnaldrende, som selv har mistet. Tlf.: 6163 0194.

Projekt Pust

Vi tilbyder terapeutiske samtaleforløb til frafaldstruede elever og sparring til personalet på ungdomsuddannelserne i relation til de problemer, som de oplever hos eleverne. Eleverne henvises af skolernes vejleder, uddannelsesledere eller rektorer. (Skole omfattet tilbuddet; Syddansk Erhvervsskole (SDE), Tietgen Business og Handelsgymnasium, Kold College. Slotsgade 5, 2. sal, 5000 Odense C

RedenUng

RedenUng Odense er et undervisnings- og rådgivningstilbud til unge drenge, piger og LBGTQ fra 7. klassetrin og op. Vi underviser i seksuelle gråzoner på skoler, bosteder, væresteder, rådgivningssteder og studenterhuse samt andre steder, hvor det kan være relevant. Seksuelle gråzoner kan være mange ting, og det kan være svært at tale, med dem man kender, om det. I RedenUng Odense sidder vi klar til at snakke med dig, og der er ingen spørgsmål eller følelser, der er forkerte. Pjentedamsgade 36, 5000 Odense C. Tlf.: 3051 2880 eller e-mail pb@redenodense.dk

Region Syddanmark

Find generelle kontakt oplysninger herunder hjælp til at finde vej til bestemte afdelinger på sygehusene, socialområdet og den generelle administration. Du kan også finde særlige kontaktmuligheder f.eks. hvis du skal henvende dig sikkert til regionen eller finde en patientvejleder. Tlf.: 7663 1000.

Red Barnet Odense

Red Barnet Odense er en lokal frivilligorganisation, hvor vores fornemmeste opgave består i, at yde hjælp og støtte til udsatte børn i vores lokalområde. I Odense er der bl.a. naturklub i Bolbro og Risinge og Familie-oplevelses klub. prodense@redbarnet.dk. Tlf.: 2448 6566.

Samtaleboblen

Coaching af over 18-årige studerende i krise, der ønsker større livskvalitet. Med coach-uddannede frivillige. Udfører frivilligt socialt arbejde i Odense, hvor vi tilbyder gratis coaching til studerende. Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C.

Samtalegrupper for unge

Samtalegrupper for Unge er et tilbud til dig mellem 13 og 30 år, der oplever svære udfordringer i livet, som du gerne vil arbejde med. I Samtalegrupper for Unge bliver du mødt med åbenhed, respekt samt en stor nysgerrighed på, hvem du er. Samtalerne tager altid udgangspunkt i dine tanker, følelser og behov. Vi tror på, at du er specialist i dit eget liv, og du ved bedst, hvad du har brug for.

Vi møder dig med nærhed og autensitet. Det kommer eksempelvis til udtryk i brugen af åbne spørgsmål, som er med til at skabe indblik, reflektion, udvikling og læring hos dig. Alle unge, der føler, de har noget at tumle med, er velkomne. Hvis du kan nikke genkendende til en eller flere af følgende udfordringer, så tøv ikke med at kontakte os: Ungdomshuset, Nørregade 60, 2., Odense C.

Samtalegrupper for børn i sorg

Pårørendegrupper for børn 9-13 år og unge 15-25 år med en kræftramt forælder eller søskende. Gruppeterapi og individuel terapi til børn og unge, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde. Sorggrupper for børn og unge. Den Fynske Sorggruppe for Børn og Unge tilbyder sorggrupper for børn og unge i alderen 10-18 år. Sorggruppe for børn og unge. Sundhed og Forebyggelse, Odense Kommune tilbyder sorggruppeforløb til børn og unge, der har mistet et nærtstående familiemedlem. Sorggruppen er for børn og unge i alderen 6-18 år bosiddende i Odense Kommune.

Social Sundhed

Brobyggeren er en sundhedsfaglig studerende, der ledsager et menneske, der har udfordringer i mødet med sundhedsvæsenet. Inden aftalen kan brobygger og borger snakke om hvad der skal ske og hvad borgeren har brug for. Tlf.: 9350 7578.

SSP

SSP Odense kan tilbyde en tidlig, individuel kriminalitetsforebyggende indsats i forhold til børn og unge, der udviser risikoadfærd. Grønlandsgade 7, 5000 Odense C. Tlf.: 6551 5099.

Studenterrådgivningen

Hos Studenterrådgivningen er alle vores tilbud gratis. For at benytte vores tilbud skal du være studieaktiv på en SU-godkendt videregående uddannelse. Tilbyder både individuelle tilbud, gruppetilbud og workshops. Ansgargade 21, 5000 Odense C. Tlf.: 7026 7500.

Tilbage til skole

Tilbage Til Skole er en tværfaglig indsats under Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark til familier med børn og unge der har massivt skolefravær. Teamet arbejder med hele familien samt netværket omkring familien så som skole, kommune og psykiatri. Den overordnede målsætning for indsatserne i 'Tilbage til skole er at sikre tværfaglig og tværsektoriel bistand til børn og unge, som skal vende tilbage til og fastholdes i stabil skolegang.

Kontakt tlf. 4019 8078.

TUBA

TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug. Hjælpen er gratis, og alle ansatte og frivillige har tavshedspligt og er her for at hjælpe dig. Kongensgade 31A, 1. og 2. th., 5000 Odense. Tlf.: 3085 8179.

 

Uddannelsesrådgivningen

Den sammenhængende kommunale ungeindsats er til for dig som ung. Det er en måde, hvor vi i Odense Kommune samarbejder og koordinerer for at du kan få den bedste vej i uddannelse eller job. I Odense Kommune arbejder vi sammen med dig, din familie/dit netværk om at skabe den bedste vej for dig i enten uddannelse eller job. Hvis du er i tvivl om noget, så ring til os, så vi bedst muligt kan hjælpe dig videre. Tlf.: 6551 5120.

Unge-psykologerne

Psykologteamet tilbyder forebyggende psykologsamtaler til unge 13-30 år i psykisk mistrivsel, som ikke er henvisningsberettigede, og som ikke kan få hjælp andre steder. Teamet tilbyder også psykologsamtaler til ofre, vidner og pårørende til banderelateret kriminalitet.

Kæmper du med udfordringer i forhold til eksempelvis uro, tristhed, lavt selvværd, dårlig trivsel, for meget fravær, søvnproblemer eller selvskadende adfærd? Hos Psykologteamet tilbyder vi gratis telefonisk vejledning, vejvisning, rådgivning, individuel terapi samt forskellige former for gruppeforløb. Du kan få hjælp hos os, hvis du oplever psykisk mistrivsel og er mellem 13 - 30 år, er bosat i Odense Kommune, ikke har mulighed for at få hjælp andre steder. Ørbækvej 100, Indgang A, 5220 Odense SØ. Tlf.: 2979 2242.

Ungdomshuset café

Som ung er du ofte velkommen i vores dejlige, lyse café, hvor du kan hænge ud, spille brætspil, arrangere en koncert, konstituere en forening, planlægge hvordan du vil gøre verden til et bedre sted sammen med andre, eller bare for at købe lidt at drikke, hvis vi da har åbent for servering. Mandag er der ofte international aften og i løbet af ugen har vi forskellige spisefælleskaber. Fredag har vi haft babybrunch, så der sker en masse! Nørregade 60, 5000 Odense C. Tlf.: 63 75 68 20.

Ungdommens Røde Kors

Ungdommens Røde Kors er en uafhængig organisation, der hjælper børn og unge med problemer som ensomhed, misbrug, fattigdom og vold. De har aktiviteter lige fra lektiehjælp og ferielejr til chat, væresteder og meget mere. Røde Kors Huset, Lind Hansens Vej 9, 5000 Odense C. Tlf.: 60 78 44 00.

Unge og rusmidler

Uanset om du er ung, pårørende eller fagperson og har brug for hjælp i forhold til rusmiddelproblematikker, så er du velkommen til at kontakte os. Fylder hash eller stoffer for meget i dit liv og har du overvejet at ændre på det? I Unge & Rusmidler i Odense har vi tilbud til dig, der er under 30 år. Alle vores tilbud er gratis. Slotsgade 7, 5000 Odense C (indgang i gården). Tlf.: 63752630.

Ung Info

Ung Info er et uformelt vejledningsmiljø, hvor du som ung kan komme forbi til en snak uanset hvad du har brug for. Vi vil gerne være dine sparringspartnere i forhold til hverdag, uddannelse og job, men er også klar til en helt rolig snak, hvis det er det du har brug for. Ungdomshuset Odense, Nørregade 60, 5000 Odense C. Tlf.: 6375 6820.

Ung Odense - Fritidsvejledning, Odense Kommune

I UngOdense har vi særligt fokus på unge og deres interesser. Vi dyrker sociale fællesskaber, talenter og nye strømninger inden for ungdommens kultur og interesser. Vi har øje for at styrke unges sociale liv og deres kompetencer til fremtidig uddannelse og job. UngOdense har mange forskellige typer af tilbud, som alle er for børn og unge: ungdomscentre, fritidsundervisning, dagundervisningstilbud, fritidsvejledning og andre former for projekter og samarbejder. Niels Bohrs Alle 210 - 5220 Odense SØ. Tlf.: 6375 7777.

Ungerådgivningen, Odense Kommune

Oplever du udfordringer med at klare hverdagen? Ungerådgivningen kan i samarbejde med dig støtte op om udfordringer i din hverdag, samtidig med at du evt. er i gang med uddannelse eller anden aktivitet. Det kan fx være, at du er udfordret psykisk, fysisk, socialt og/eller har et forbrug af rusmidler? Vi rådgiver og understøtter dig i din vej mod at blive selvhjulpen, så du igen kan mestre din hverdag. Ungerådgivningen er til dig, der er mellem 15 og 30 år. Vindegade 18, 5000 Odense C. Tlf.: 6613 1372.

Unge Stemmer

Unge Stemmer Odense er et mødested for unge mennesker i alderen 13-30 år, der har oplevelser af at høre stemmer, høre lyde eller lign. som fx se syner mm. I Unge Stemmer Odense er der mulighed for at være en del af et netværk af unge mennesker med samme oplevelser. Ungdomshuset, Nørregade 60, 5000 Odense C. Tlf.: 5022 8140.

UUO

Ungdommens Uddannelse-vejledning. Vi giver kollektiv vejledning til elever i folkeskolens 7.-10. klasser og individuel vejledning til unge, der er vurderet ikke-uddannelsesparate. Desuden formidler og koordinerer vi introduktions- og brobygningsforløb i 8.-10. klasse. Vi giver også vejledning til unge under 25 år, som enten ikke er i gang med/har afsluttet en ungdomsuddannelse eller ikke er i job på mindst 30 timer om ugen. Slotsgade 5, 2. sal, 5000 Odense C. Tlf.: 6551 5120.

Ventilen

Ven-til-en er et tilbud til unge mennesker mellem 15-25 år. Her kan du øve dig i at møde nye mennesker i et trygt, rart og ungt fællesskab. Mødestedet er for dig, der føler dig ensom, og savner nogen at dele dine oplevelser med. KOMsammen er et tilbud under Ventilen. KOMsammen står for Kost og Motion sammen – og vi laver alt lige fra rolige aktiviteter som madaftner og gåture til mere anstrengende genrer som klatring, boksning, løbeture, squash og meget andet. Du behøver ikke være i god form eller spise på en bestemt måde for at være med. Vi sørger for, at alle kan være med. Ventilen, Nørregade 77, 5000 Odense C. Tlf.: 5051 4636.

Åbent Sind

Åbent Sinds ungegruppe, er et tilbud på Stoppestedet, for unge mellem 18 og 35 år i Odense Kommune. Man kan komme anonymt og det kræver ingen tilmelding. Onsdag aften mødes unge med en psykisk sårbarhed i vores unge lejlighed i Jernbanegade. De frivillige sætter rammerne for det sociale fællesskab. Vi spiller spil, snakker om almindelig unge ting, ser en film eller går ud i byen f.eks. i biffen, Papas Papbar eller på cafe. I Åbent Sind har vi også mulighed for at skabe en tættere ung-til-ung relation, som vi kalder følgevenner. Her kan du blive matchet med en ung frivillig, for at følges til andre aktiviteter eller arrangementer. Åbent Sinds ungegruppe, Jernbanegade 24B, 5000 Odense C. Tlf.: 2247 0510.