Kampagner

Større lighed i sundhed
Et af målene i Odense Kommunes sundheds-politik er, at der skal være større lighed i sundhed. Ulighed i sundhed er tæt forbundet med social ulighed og tager afsæt i både arvelige forhold, livsstil og levevilkår. I Odense skal vi sætte ind i mange sammenhænge for at være med til at skabe større lighed i sundhed i fremtiden.

Kampagner og de indsatser der hører under disse, er nogle af de redskaber vi bruger for at skabe større lighed i sundhed. Du kan læse mere om de enkelte kampagner og indsatser her:

ABC for mental sundhed

Folkebevægelsen mod ensomhed

Landsindsatsen EN AF OS