EN AF OS

EN AF OS Landsindsatsen arbejder på at nedbryde tabu og tvivl om psykisk sygdom.

Der er behov for at øge tolerance, åbenhed og inklusion i samfundet for mennesker med psykisk sygdom. I Odense Kommune er det her i Center for Mental Sundhed, der dribles med landsindsatsen EN AF OS. Landsindsatsen har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom – det skal være lettere for den enkelte med psykisk sygdom at leve et fuldt og godt liv som en ligeværdig del af samfundet:

Du kan læse mere på EN AF OS' hjemmeside her

 

Vi har tilknyttet et korps af uddannede EN AF OS ambassadører. De vil gerne komme ud og fortælle om landsindsatsen. Nogle af dem holder også foredrag om deres egne erfaringer med at leve med en psykisk sygdom. Kontakt os hvis du er interesseret i at få besøg af en ambassadør.

Du kan læse mere om ambassadørerne her

 

For at implementere EN AF OS indsatsen så bredt som muligt i vores by, har vi nedsat Lokalkomiteen. Den består af repræsentanter fra det private og offentlige arbejdsmarked, uddannelsesinstitutioner og borgere. Formand for komiteen er rådmanden for Ældre- og Handicapforvaltningen. Komitéen mødes fire gange om året. 

Du kan læse om EN AF OS kaffesalonen her