Spring til indhold

Til samarbejdspartnere

På denne side kan samarbejdspartnere finde relevante informationer og materiale, som kan printes.

Individuel sparring/rådgivning

Du kan som fagperson opleve at stå i en svær situation, hvor du er i tvivl om, hvordan du bedst støtter den pårørende. Vi tilbyder dig sparring/rådgivning, så du er bedre klædt på til opgaven. Det kan handle om en konkret udfordring, en generel problemstilling eller andet. Du er altid velkommen til at kontakte os for en snak.

Faglig sparring i grupper

Vi tilbyder også faglig sparring i din gruppe. Den faglige sparring kan omhandle samme udfordringer, i forhold til pårørende, som beskrevet ovenfor. For at sikre det størst mulige udbytte af den faglige sparring, har vi beskrevet nogle rammer. Vi sender altid en kort beskrivelse af rammerne til nærmeste leder, når vi får en henvendelse vedrørende faglig sparring. Det er lederens opgave at sikre, at alle involverede deltagere inden den faglige sparring, har kendskab til rammerne. Det forventes at nærmeste leder deltager i den faglige sparring.      
 

Henvisning af pårørende

Du kan også altid henvise en pårørende til os. Enten ved at give den pårørende vores telefonnummer eller gerne ved at få lov til at give vedkommendes telefonnummer til os. Så vil vi hurtigst muligt ringe til den pårørende. Det er vigtigt at oplyse, at tilbuddet er helt uforpligtende.

Vi vil her på hjemmesiden løbende lægge information om forskellige tilbud til pårørende op. Du kan selv printe relevant materiale og give det til de pårørende, som du er i kontakt med.

 

Materiale til print

 

Gruppeforløb