Spring til indhold

Til børn og unge i sorg

Tilbud til børn og unge i alderen 6-18 år, der har mistet et nærtstående familiemedlem. Her er der mulighed for at dele tanker, følelser og oplevelser med jævnaldrende, som selv har mistet.

Tilbud til børn og unge i alderen 6-18 år, der har mistet et nærtstående familiemedlem. Her er der mulighed for at dele tanker, følelser og oplevelser med jævnaldrende, som selv har mistet.

 

I gruppen snakker vi om de forandringer og nye vilkår, som tabet medfører. Vi snakker ud fra temaer som sorg, savn, skyld, angst, vrede, tavshed, ensomhed, forvirring med videre. Vi laver desuden forskellige aktiviteter, fx samtale, tegne/male, videoklip, mindfulness med videre.

 

Tilbuddet er til børn og unge, bosiddende i Odense. Grupperne sammensættes på baggrund af alder, og det er gratis at deltage.

 

Vi mødes i alt 8 gange på Ørbækvej 100 A, blok 1 i Odense SØ.

 

Du kan downloade folderen her.