Spring til indhold

Temamøder

Her på siden kan du finde arrangementer, der er relevante for dig, der er pårørende.

Temamøde

Kom og hør Povl Gøtkes spændende foredrag "Når kærlighed gør ondt og belaster"

Povl Gøtke er præst på Søbysøgård. På temamødet inspirerer han til at sætte ord på mange af de tanker og følelser, som er forbundet med at være
pårørende til en nærtstående med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer. Povl Gøtke tager udgangspunkt i sine egne erfaringer som pårørende og
stiller skarpt på den brudte relation og på vigtigheden af at sætte grænser og blive anerkendt for sit pårørendearbejde.

Du kan efter først-til-mølle-princippet tilmelde dig hos pårørenderådgiverne på 23314371/23493091.

Hvor: Temamødet afholdes i Salen på Ørbækvej 100, indgang A.

Hvornår: Tirsdag den 7. december 2021 kl. 16.30 - 18.30.

Pårørenderådgivningen i Odense Kommune
  • Ørbækvej 100
  • 5220 Odense SØ
  •  
Link til forside