6-by nøgletal

Overordnede prioriteringer mellem aktivitetsområderne også kaldet 6-by-nøgletalHvem bruger flest penge per indbygger på kultur, veje eller ældreområdet? Seks af de største kommuner i Danmark sammenlignes i ny rapport.

 

En række nøgletal viser - i den såkaldte 6-bynøgletalsrapport for 2017 - ligheder og forskelle mellem Odense, Aalborg, Esbjerg, Randers, København og Aarhus kommuner på udvalgte områder.
I rapporten er der en række nøgletal for forskellige kommunale opgaveområder eksempelvis:

  • Skole
  • Dagtilbud
  • Ældre
  • Kultur og fritid

Rapporten sammenligner landets største kommuner på en række områder. Både udgiftsniveau pr. indbygger, aktivitetsniveauer og mere specifikke opgørelser for områder, som tilsammen eksemplificerer kommunernes store og mangeartede opgavepalette:

  • Hvad er den gennemsnitlige skolestørrelse?
  • Hvor stor er kommunens kassebeholdning pr. indbygger?

Rapporten udkommer hvert andet år, og kommunerne bruger tallene som grundlag for yderligere debat om de udvalgte aktivitetsområder.
Mest interessant i nøgletalsrapporten er selvfølgelig udgiftsniveauet, hvilket i høj grad afspejler kommunernes forudsætninger og prioriteringer.

Forskelle i bl.a. konterings- og budgetteringspraksis betyder, at der er visse forskelle mellem kommunerne som gør, at det kan være vanskeligt at sammenligne enkelte af nøgletallene. Først og fremmest skal tallene således øge interessen for at dykke ned i de forskellige områder og derved skabe en platform, hvorpå yderligere debat kvalificeres.

6-by nøgletal 2017  og  6-by nøgletal bilagstabeller 2017

6-by nøgletal 2015  og  6-by nøgletal bilagstabeller 2015

6-by nøgletal 2013  og  6-by nøgletal bilagstabeller 2013

6-by nøgletal 2011  og  6-by nøgletal bilagstabeller 2011

6-by nøgletal 2009  og  6-by nøgletal bilagstabeller 2009

6-by nøgletal 2007  og  6-by nøgletal bilagstabeller 2007

 

Har du brug for ydereligere informationer kan du kontakte nøgletalsgruppen, som består af følgende personer:

Odense: Tina Slot, tlf. 65 51 11 30, og Henrik Bjørn Jacobsen, tlf. 65 51 11 88

Aarhus: Nils Tjell, tlf. 89 40 21 82, og Peter Marstrand Jørgensen, tlf. 89 40 21 46

Aalborg: Niels Jørgensen, tlf. 99 31 17 14

København: Elena Pirumova, tlf. 51 62 98 97, og Trine Overgaard Møller, tlf. 51 62 98 98 

Randers: Ulrich Kjær Egebjerg, tlf. 89 15 11 61, og Hannah Klokmose Lauridsen, tlf. 89 15 11 08

 

Esbjerg: Anders Rathleff Hansen, tlf. 76 16 24 85, og Martine Schmidt-Petersen, tlf. 76 16 24 92

 

 


Opdateret 20-12-2017

Borgmesterforvaltningen