Spring til indhold

6-by nøgletal

Overordnede prioriteringer mellem aktivitetsområderne også kaldet 6-by-nøgletal

Sammenligning af de seks største kommuner

Hvem bruger flest penge per indbygger på kollektiv trafik, veje eller ældreområdet? Seks af de største kommuner i Danmark sammenlignes i ny rapport.

En række nøgletal viser - i den såkaldte 6-bynøgletalsrapport for 2019 - ligheder og forskelle mellem Odense, Aalborg, Esbjerg, Randers, København og Aarhus kommuner på udvalgte områder.

I rapporten er der en række nøgletal for forskellige kommunale opgaveområder eksempelvis:
- Skole
- Dagtilbud
- Ældre
- Kultur og fritid

Rapporten sammenligner landets største By kommuner på en række områder. Både udgiftsniveau pr. indbygger, aktivitetsniveauer og mere specifikke opgørelser for områder, som tilsammen eksemplificerer kommunernes store og mangeartede opgavepalette:
- Hvad er den gennemsnitlige skolestørrelse?
- Hvor stor er kommunens kassebeholdning pr. indbygger?
- Hvad er udgiften pr. 65+ år på ældreområdet?

Rapporten udkommer hvert andet år, og kommunerne bruger tallene som grundlag for yderligere debat om de udvalgte aktivitetsområder. Rapporten har første gang anvendt FLIS (Fælles Kommunalt ledelsesinformation) til at udarbejde nøgletallene på udvalgte områder.
FLIS integration til 6-By nøgletallene 2019 er sket i samarbejde mellem KL- økonomisk sekretariat, Kombit og 6-byerne.  

Mest interessant i nøgletalsrapporten er selvfølgelig udgiftsniveauet, hvilket i høj grad af- spejler kommunernes forudsætninger og prioriteringer. Forskelle i bl.a. konterings- og budgetteringspraksis betyder, at der er visse forskelle mellem kommunerne som gør, at det kan være vanskeligt at sammenligne enkelte af nøgletallene. Først og fremmest skal tallene således øge interessen for at dykke ned i de forskellige områder og derved skabe en platform, hvorpå yderligere debat kvalificeres. 

 

6-by nøgletal 2019

6-by nøgletal 2017  og  6-by nøgletal bilagstabeller 2017

6-by nøgletal 2015  og  6-by nøgletal bilagstabeller 2015

6-by nøgletal 2013  og  6-by nøgletal bilagstabeller 2013

6-by nøgletal 2011  og  6-by nøgletal bilagstabeller 2011

6-by nøgletal 2009  og  6-by nøgletal bilagstabeller 2009

6-by nøgletal 2007  og  6-by nøgletal bilagstabeller 2007

 

Kontakt nøgletalsgruppen for eventuelt mere information:

Odense: Tina Slot, tlf. 65 51 11 30, og Henrik Bjørn Jacobsen, tlf. 65 51 11 88

Aarhus: Peter Marstrand Jørgensen, tlf. 89 40 21 46

Aalborg: Niels Jørgensen, tlf. 99 31 17 14

København: Elena Pirumova, tlf. 51 62 98 97, og Trine Overgaard Møller, tlf. 51 62 98 98 

Randers: Ulrich Kjær Egebjerg, tlf. 89 15 11 61, og Hannah Klokmose Lauridsen, tlf. 89 15 11 08

 

Esbjerg: Anders Rathleff Hansen, tlf. 76 16 24 85, og Martine Schmidt-Petersen, tlf. 76 16 24 92

 

 

Borgmesterforvaltningen