Spring til indhold

Miljøbeskyttelsesloven - sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstider

Område    Sagsbehandlingstid 
     
Miljøgodkendelse af virksomhed
  Fra sag til sag
     
Dispensation til påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder, før miljøgodkendelse er meddelt
  4 uger
     
Revurdering af miljøgodkendelse
  Fra sag til sag
     
Vurdering af anmeldelser jf. autoværksteds- og maskinværkstedsbekendtgørelserne   4 uger
     
Forhåndsvurdering ved etablering af ny ikke-liste-virksomhed
  4 uger
     
Import/eksport af farligt affald
  4 uger
     
Spildevandstilladelse til virksomheder, tilladelse til tilslutning til offentlig kloak
  12 uger fra fuldt oplyst sag
     
Udledningstilladelse til virksomheder m.m. med direkte udledning til recepient
  12 uger fra fuldt oplyst sag
     
Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand direkte til recepient
  8 uger
     
Afløbsgodkendelser
  6 uger
     
Etablering af olietank (<6.000 l)
  2 uger
     
Ansøgning om etablering af jordvarmeanlæg
  4 uger
     
Accept/afslag af anmeldelse af genanvendelse af restprodukter
  4 uger
     
Tilladelse/afslag A-boringer    8 uger
     
Accept/afslag af undersøgelsesboringer (B-boringer)
  2 uger
     
§ 19 – genanvendelse af jord
  8 uger
 
By- og Kulturforvaltningen