Spring til indhold

Webtilgængelighed - status

Odense Kommune bestræber sig på at leve op til loven om webtilgængelighed, der er er gældende for odense.dk fra d. 23. september 2020. Her på siden kan du læse om status på de områder, hvor vi af forskellige årsager ikke er nået i mål, men arbejder målrettet på det.

Loven om webtilgængelighed er for odense.dk's vedkommende trådt i kraft d. 23. september 2020. Det betyder, at kommunens hjemmeside skal være tilgængelig for blinde, synshæmmede og andre borgere med funktionsnedsættelser - eksempelvis borgere, som ikke kan bruge mus.

 

Odense Kommune har arbejdet målrettet med at leve op til den internationale webtilgængelighedsstandard WCAG 2.1, som den danske lovgivning læner sig op ad og er tæt på at nå i mål.

 

Med over 10.000 sider, over 300 selvbetjeningsløsninger og over 200 webredaktører, kan det dog ikke undgås, at der er steder, hvor der kan findes tilgængelighedsproblemer.

 

 

Odense.dk scorer over benchmark

Odense Kommune bruger værktøjet Siteimprove til at scanne for webtilgængelighedsproblemer. Her scorer odense.dk 95.5 point i en benchmark, hvor branchens (myndigheder) gennemsnit er 82.4.

 

 

 

Odense.dk testet af webtilgængelighedsbureau

Odense Kommune har netop afsluttet en ekstern revision af webtilgængelighedsbureauet Inklusio, som har gennemgået odense.dks overordnede tekniske struktur.

- Det er tydeligt, at Odense Kommune har gjort en stor indsats for at nå i mål i forhold til loven om webtilgængelighed, og det kan ses i resultatet. Tilgængelighed er en løbende proces, så helt i mål kommer man aldrig. Det, der er allervigtigst er, at flest mulig brugere får en god oplevelse med kommunens websted/hjemmesider, siger Stein Erik Skotkjerra.

Status på webtilgængelighed

Herunder kan du læse status på, hvad odense.dk mangler for at være fuldt ud webtilgængelig.

 

Selvbetjening

1. 
Løsning: ”Økonomisk tilskud” (§82 m.fl.) – også kaldet Enkeltydelser. Ansøgnings- og oplysningsskemaer: 
Begrundelse: Beskæftigelses- og socialforvaltningen har forsøgt at lave en tilgængelig udgave i Odense Kommunes egen BygSelv, men grundet tekniske udfordringer har dette ikke været muligt. 
Udbedring: Forvaltningen afventer nu den løsning, der er indbygget i KY (det nye fælleskommunale system til kontante ydelser) der forventes implementeret i Odense Kommune  i 2021 (foråret formodentlig). 

2.
Løsning: Bostøtte
Begrundelse/Udbedring: Denne er lavet til en borgervendt webtilgængelig selvbetjeningsløsning.
Men der er NGO’er, der hjælper svage borgere uden NemID, der har brug for, at den også findes som printbar formular, hvorfor den fortsat skal ligge tilgængeligt på siden.

3.
Løsning: Den fælleskommunale Byg & Miljø:

BBR byggearbejde enfamiliehuse

BBR byggeri etage og erhvervsejendomme

BBR enkeltboliger og erhvervsenheder

BBR nedrivning

BBR smaabygninger

BBR tekniske anlaeg

BBR vand og afløb

Begrundelse/Udbedring: Løsningsmoduler på vej i den fælleskommunale selvbetjeningsløsning Byg & Miljø


4.
Løsning: 
Indrejse

Begrundelse/Udbedring: Webtilgængelig løsning under udarbejdelse af DAFOLO.

5.
Løsning:

Henvisning til specialtandpleje.

Tre løsninger i Børn- og ungeforvaltningen, der bruges af interne fagfolk og til dels også af fagfolk i andre kommuner:

Henvisning til specialtandpleje – Odense borgere 

Henvisning til specialtandpleje – borgere fra andre kommuner

Henvisning af ny-visiteret elev til Odense Kommunes specialundervisningstilbud

Begrundelse/Udbedring: Kræver et større analysearbejde, bl.a. fordi de også bruges af fagfolk i andre kommuner. Vil blive udviklet i BygSelv.

6.
Løsning:

Underretning fra fagfolk

Opmærksomhedsskema

Begrundelse/Udbedring: Disse to er lavet til borgervendte webtilgængelige selvbetjeningsløsninger, men fagfolkene i Børn- og Ungeforvaltningen bruger formularerne som ekstra værktøj til indberetning på et barn, hvorfor de fortsat skal ligge tilgængeligt på siden.

7.
Løsning:

Arbejdssedler Handicap generel

Arbejdssedler familieaflastning

køresedler

hjemmetræning økonomiskema

Disse fire løsninger fra Børn- og Ungeforvaltningen afventer resultatet af en lønanalyse for at få afklaret, om de bliver gjort tilgængelige som led i dette arbejde. Alternativt vil der blive lavet BygSelv-løsninger.

 

Tekniske og redaktionelle problemer på odense.dk

Herunder følger nogle af de problemer, der berører flest sider på odense.dk lige nu. Der bliver i skrivende stund arbejdet på at løse alle problematikker.

 

Problematik  Begrundelse udbedring WCAG 2.1-placering Status 9/11* Status 9/12 
Webside har flere titelelementer eller intet titelelement  Fejl opstået på sideskabelon-niveau på grund af Cookie Information, som er en dialogbox, besøgende skal tage stilling.  2.4.2 5234
sider
 0
Linktekst
bruges til flere forskellige destinationer
Redaktørfejl på grund af enslydende links til flere forskellige destinationer. Redaktører er i gang med at udbedre fejl.  2.4.4 729 sider  53
HTML bruges til at formatere indhold Redaktørfejl med embeddede iframes, videoer og andre tredjepartsindlejringer. Redaktører er i gang med at udbedre fejl.  1.3.1  487 sider  187
Overskrift mangler tekst Indbygget fejl i CMS-systemet Sitecore, som genererer tomme overskriftsfelter uden, at redaktøren er klar over det. Redaktører skal løbende holde øje med, om fejlen opstår. Fejlen forsvinder først endeligt, når CMS-systemet udskiftes.  1.3.1 434
sider
 212

 

* Den første status d. 23/9 er annulleret på grund af et ufuldstændigt crawl af odense.dk. Statussen var derfor ikke retvisende. 

 

 

 

Borgmesterforvaltningen