Spring til indhold

Gratis wifi: Benyt kommunens internet på udvalgte steder

Du kan bruge Odense Kommunes gratis wifi, hvis du er på biblioteket eller i nærheden af en infostander.

Velkommen til Odense Kommunes gratis internetadgang. Du har mulighed for at bruge det gratis wifi, enten når du er på kommunens biblioteker eller nær kommunens infostandere.

 

Begrænsninger af brug

Du kan bruge gratis wifi til det meste, men af sikkerhedsmæssige årsager har vi opsat et filter, som giver visse begrænsninger.

 

Din færden bliver logget

Du skal være opmærksom på, at din færden bliver logget. Det betyder, at vi skal udlevere data, hvis en berettiget myndighed beder om det. Derudover gælder vores politik for cookies og privatliv.

 

Åbent netværk - beskyttelse af dit udstyr er dit ansvar

Når du benytter Odense Kommunes gratis wifi, er du på et åbent netværk. Det betyder, at dit udstyr kan ses og tilgås af andre på gratisnetværket, og at du selv har ansvaret for at beskytte dit eget udstyr med firewall m.m.

Har du spørgsmål til kommunens gratis wifi?

Du er velkommen til at kontakte Odense Kommunes IT-afdeling på mail itogdigitalisering@odense.dk, hvis du vil vide mere om kommunens  gratis internetadgang.

 

Borgmesterforvaltningen