Spring til indhold

Staben

Staben er en støttefunktion for afdelingerne i By- og Kulturforvaltningen

Staben bidrager til at skabe sammenhæng og ensartethed i opgaveløsningen på tværs af afdelingerne i By- og Kulturforvaltningen.

Staben medvirker til at sikre det fornødne beslutningsgrundlag for forvaltningens politiske og administrative ledelse.
 

Hovedopgaver i Staben

 • Udvalgsbetjening
 • Sekretariatsbistand til rådmand, direktør og chefgruppe
 • Juridisk rådgivning 
 • Kommunikation
 • Journalisering 
 • Projektledelse
 • Sekretariatsbistand for huslejenævnet og beboerklagenævnet
 • IT, Digitalisering og Data herunder ledelsesinformation, ”Smart City” initiativer samt ”Odense Rundt”. 
 • Geo-data og geokodning herunder GIS-analyser samt KortInfo og Weblageret.
 • Administration af Bygnings- og Boligregistret (BBR) og tomme boliger.
 • Adresse- og vejnavngivning (DAR), udstykning og ejendomsavancebeskatningserklæringer.
 • Regnskabsarbejde og daglig økonomidrift
 • Overordnet bevillingskontrol, løbende budgetopfølgning og controling på anlægsprojekter
 • Økonomisystemopbygning
 • Koordinering af budget- og regnskabsarbejdet
 • Økonomisk konsulentfunktion og specialanalyser
 • Kvalitetskontrol af udvalgssager m.h.t. økonomi
 • Implementering af effektstyring
 • Løn- og personaleadministration. Rådgivning i HR og personalespørgsmål, herunder arbejdsmiljø, trivsel, medarbejderudvikling og organisationsudvikling
 • Køb og salg af bolig- og erhvervsjord, kommunale arealer i øvrigt og bebyggede ejendomme
 • Ekspropriationer 
 • Optimering af udnyttelsen af den kommunale ejendomsportefølje
 • Byudviklingsprojekter (aftaleforhold/jura)
   

Leder af Staben

Morten Møller Iversen
E-mail: mmiv@odense.dk
Tlf.: 65 51 20 02

 

Økonomi

Kontorchef Lisbet Wind Spenner
E-mail: lws@odense.dk  
Tlf.: 23 31 77 68

 

Ejendomsudvikling og Salg

Kontorchef Pia Bay Christiansen
E-mail: pbc@odense.dk  
Tlf.: 65 51 26 53

 

Ledelsessekretariatet

Kontorchef Ivan Løvstrup
E-mail: iloe@odense.dk  
Tlf.: 65 51 28 08

 

Jura

Kontorchef Berith Vivian Jensen
E-mail: beje@odense.dk
Tlf.: 29 99 24 84

 

Digitalisering og Data

Kontorchef Annette Vestergaard Christensen
E-mail: avc@odense.dk 
Tlf.: 65 51 25 51

Opdateret 05-02-2019

By- og Kulturforvaltningen