Økonomi og Effekt

Økonomi og Effekt er en stabsfunktion i By- og Kulturforvaltningen

Økonomi og Effekt understøtter forvaltningens arbejde med de 2 vigtigste ressourcer: Medarbejdere og økonomiske midler, samt  med ejendomsudvikling og salg.

 

Hovedopgaver i Økonomi og Effekt:

 • Daglig økonomidrift
 • Regnskabsarbejde
 • Controling på anlægsprojekter
 • Løbende budgetopfølgning
 • Økonomisystemopbygning
 • Koordinering af budget- og regnskabsarbejdet
 • Overordnet bevillingskontrol
 • Økonomisk konsulentfunktion og specialanalyser
 • Kvalitetskontrol af udvalgssager m.h.t. økonomi
 • Implementering af effektstyring
 • Løn- og personaleadministration
  Rådgivning i HR og personalespørgsmål, herunder arbejdsmiljø, trivsel, medarbejderudvikling og organisationsudvikling
 • Køb og salg af bolig- og erhvervsjord, kommunale arealer i øvrigt og bebyggede ejendomme
 • Ekspropriationer 
 • Optimering af udnyttelsen af den kommunale ejendomsportefølje
 • Byudviklingsprojekter (aftaleforhold/jura)

 

Leder af Økonomi og Effekt 
Økonomichef Jan Schmidt Nielsen
E-mail: jsn@odense.dk  

Opdateret 14-12-2017

By- og Kulturforvaltningen