Spring til indhold

Økonomi og Digitalisering

Økonomi og Digitalisering varetager den tværgående bistand for rådmand, direktør, chefgruppe og forvaltningsafdelinger på økonomi- og digitaliseringsområdet

Økonomi og Digitalisering består af følgende kontorer: 

 • Økonomi
 • Personale og Løn
 • Digitalisering og Data

Stabschef: Lisbeth Wind Spenner

 

Økonomi

Økonomi bidrager til at skabe sammenhæng og ensartethed i opgaveløsningen på tværs af afdelingerne i By- og Kulturforvaltningen.

Økonomi medvirker til at sikre det fornødne beslutningsgrundlag for forvaltningens politiske og administrative ledelse.

Økonomi varetager følgende hovedopgaver:

 • Regnskabsarbejde og daglig økonomidrift
 • Overordnet bevillingskontrol, løbende budgetopfølgning og controling på anlægsprojekter
 • Økonomisystemopbygning
 • Koordinering af budget- og regnskabsarbejdet
 • Økonomisk konsulentfunktion og specialanalyser
 • Kvalitetskontrol af udvalgssager m.h.t. økonomi
 • Implementering af effektstyring

Kontorchef: Michael Desveaux

E-mail: Regnskab_bkf@odense.dk

 

Digitalisering og Data

Digitalisering og Data bidrager til at skabe sammenhæng og ensartethed i opgaveløsningen på tværs af afdelingerne i By- og Kulturforvaltningen. 

Kontoret medvirker også til at sikre det fornødne beslutningsgrundlag for forvaltningens politiske og administrative ledelse.

Digitalisering og Data arbejder blandt andet med:

 • IT, digitalisering og data herunder ledelsesinformation, ”Smart City” samt ”Odense Rundt”. 
 • Geo-data og geokodning herunder GIS-analyser samt KortInfo og Weblageret.

Kontorchef: Annette Vestergaard Christensen

 

Personale og Løn

Personale og Løn varetager personale- og lønadministrationen i forvaltningen. 

Personale og Løn bidrager til løsningen af forvaltningens kerneopgave ved at være en imødekommende sparringspart med tid til dialog og rådgivning via faglighed i forhold til brugerne.

Kontorchef: Morten Pedersen

By- og Kulturforvaltningen