Spring til indhold

Natur og Miljø

Afdelingen Natur og Miljø (tidligere kaldet Erhverv og Bæredygtighed) foretager myndighedsbehandling med fokus på natur, miljø og klimaområdet.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Natur og Miljø, der tidligere hed Erhverv og Bæredygtighed, består af følgende kontorer:
 • Vejmyndighed og Parkering
 • Natur og Klima
 • Industri og Miljø

Afdelingschef Morten Olesen

E-mail: nm.bkf@odense.dk

  

Vejmyndighed og Parkering

Vi giver bl.a. gravetilladelser, administrerer stadepladser og er tilsynsførende på arbejdet med letbanen.
 
Vores opgaver er:

 • Administration af lovgivning på private fællesveje og offentlige veje inden for drift
 • Afmærkning og annoncering af vejarbejde
 • Tilladelser til indretning af bygge- og arbejdspladser på vejarealer
 • Gravetilladelser
 • Tilladelse til råden over vejarealer som bygge og arbejdspladser, stilladser, containere
 • Arrangementer i grønne områder og på pladser samt løbsarrangementer
 • Bådepladser Odense Havn
 • Administration af stadepladser på grønttorvet
 • Tilsynsførende på letbanen 
 • Parkeringskontoret – drift af automater 

Kontorchef: Jacob Juhl Harberg

E-mail: nm.bkf@odense.dk

 

Natur og Klima

Natur og Klima behandler ansøgninger, tilladelser, planlægning, godkendelser, tilsyn, klager samt vejledning inden for områderne:

 • Landbrug og øvrige dyrehold
 • Gartnerier
 • Udspredning af slam og halmaske mv.
 • Råstofgravning – erstatningsnatur, tilkørselsveje, fredede områder indenfor graveområder
 • Jordforurening og -oprydning, flytning, genanvendelse, rådgivning samt bygge- og anlægsarbejder
 • Tanke til olie og kemikalier
 • Jordvarmeanlæg
 • Grundvandsbeskyttelse, vandværker, virksomheder med egen vandforsyning, private brønde og boringer, grundvandssænkning, klimatilpasning
 • Bade- og bassinvand
 • Projektledelse for bl.a. vand- og naturplaner, vådområder, samt fælleskommunal miljøvagt
 • Naturbeskyttelse og naturpleje, LIFE-projekter, bekæmpelse af bjørneklo
 • Vandløbsadministration og vandløbsrestaurering, vandplanindsatser, vedligeholdelse af offentlige vandløb
 • Klimatilpasning

Kontorchef Anders Dalgaard Christensen
E-mail: nm.bkf@odense.dk 

Industri og Miljø

Industri og Miljø står for vurderinger, tilsyn, godkendelser, klager, tilladelser, planlægning og udvikling inden for følgende områder:

 • Støj, røg, lugt og affald
 • Jord, vand, spildevand og forurening
 • Miljø og bæredygtighed generelt
 • VVM
 • Erhverv og byggeri
 • Varme 

Desuden arbejder Industri og Klima med vurdering af grønne regnskaber og miljøredegørelser samt rådgivning af virksomheder om frivilligt miljøarbejde i samarbejde med Miljøforum Fyn.

Kontorchef Christopher Mammen Rau
E-mail: nm.bkf@odense.dk

Postadresse

Odense Kommune, Natur og Miljø, Nørregade 36 5000 Odense C, tlf.: 65 51 24 87
E-mail: nm.bkf@odense.dk 

By- og Kulturforvaltningen