Center for Civilsamfund

Odense Kommunes Center for Civilsamfund skal understøtte samskabelse med borgere og foreninger.

Center for Civilsamfund arbejder koordineret og strategisk med frivillighed og civilsamfund, både indadtil i kommunen og udadtil mod foreninger, frivillige og borgere. Center for Civilsamfund involverer byens borgere og foreninger og arbejde på tværs af forvaltninger og fagområder.

Centret arbejder med tre perspektiver:

Borger: Det skal det være nemt at få et aktivt liv og indgå i meningsfulde fællesskaber.

Forening/frivillige: Det skal det være nemt at være frivillig, bl.a. ved en koordineret indgang for frivillige/foreninger til kommunen.

Odense Kommune: Vi er proaktive og fremstår med en klar holdning til frivillighed og samskabelse. For medarbejder skal det være nemt at rekvirere faglig viden og sparring.

Om Center for Civilsamfund 

  • Vi sikrer én indgang for frivillige
  • Vi kortlægger og kender civilsamfundsaktørerne
  • Vi laver matchmaking og sørger for dialog
  • Vi skaber synergi på tværs af frivillighedsområder
  • Vi går i samme retning - Civilsamfundsstrategien
  • Vi styrker kompetencer, deler viden og redskaber
  • Vi arbejder i netværk

Se den digitale indgang for frivillige og foreninger: www.odense.dk/frivilligiodense


Kontakt

Chef for Center for Civilsamfund er Anna Marie Hangaard Jensen.

Opdateret 05-07-2016

Borgmesterforvaltningen