Spring til indhold

Center for Civilsamfund

Center for Civilsamfund skal gøre det let at være frivillig i Odense, og vi vil involvere byens borgere og foreninger og arbejde på tværs af forvaltninger og fagområder.

Centret arbejder med tre perspektiver:

 • Borger
  Det skal det være nemt at få et aktivt liv og indgå i meningsfulde fællesskaber.
 • Forening/frivillige
  Det skal det være nemt at være frivillig, bl.a. ved en koordineret indgang for frivillige/foreninger til kommunen.
 • Odense Kommune
  Vi er proaktive og fremstår med en klar holdning til frivillighed og samskabelse. For medarbejdere skal det være nemt at rekvirere faglig viden og sparring.

Om Center for Civilsamfund

 • Vi sikrer én indgang for frivillige
 • Vi kortlægger og kender civilsamfundsaktørerne
 • Vi laver matchmaking og sørger for dialog
 • Vi skaber synergi på tværs af frivillighedsområder
 • Vi går i samme retning - Civilsamfundsstrategien
 • Vi styrker kompetencer, deler viden og redskaber
 • Vi arbejder i netværk

 

Konsulenter

Sara Lund Jensen
30 66 17 93
Antropolog/konsulent 

Sara arbejder fokuseret med at skabe projekter i øjenhøjde med aktive medborgere i Odense. Hun udvikler bl.a. på nye tilgange til samspillet mellem kommune og civilsamfundet i de fokuserede indsatser rundt i kommunens forvaltninger.

 

Rosanna Beth Sloth
40 11 35 74
Udviklingskonsulent
Rosanna er ansvarlig for Borgerne Bestemmer. Hun arbejder med at inddrage civilsamfundet i byudvikling og skabe rammerne for, at fællesskaber dannes og udvikles i Odenses lokalsamfund.

 

Lena Tofte Nielsen (Børn- og Ungeforvaltningen )
30 51 44 92
Konsulent

Lena er indgangen til bl.a. frivillighed på børn- og ungeområdet. Hun sidder med i indstillingsudvalget for Bydelspuljen og § 18 puljen.

 

Anne Grete Pilgaard (Ældre- og Handicapforvaltningen) 
30 94 27 58
Konsulent

Anne Grete arbejder med sparring og rådgivning om frivillighed på ældre- og handicapområdet. 


Sigrid Bolet (Beskæftigelses- og Socialforvaltningen)
51 17 22 56
Frivilligkonsulent

Sigrid er frivilligkonsulent i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, hvor hun bl.a. har fokus på frivillige sociale foreninger, der modtager støtte fra §18-puljen.

 

Tony Schmidt Skytte (By – og Kulturforvaltningen)
65 51 20 25 
Chefkonsulent
Tony arbejder med at oprette et stærkt netværk på de forskellige frivilligområder i By – og Kulturforvaltningen.
 

 

By- og Kulturforvaltningen