Center for Civilsamfund

Center for Civilsamfund skal gøre det let at være frivillig i Odense, og vi vil involvere byens borgere og foreninger og arbejde på tværs af forvaltninger og fagområder.

Centret arbejder med tre perspektiver:

Borger: Det skal det være nemt at få et aktivt liv og indgå i meningsfulde fællesskaber.

Forening/frivillige: Det skal det være nemt at være frivillig, bl.a. ved en koordineret indgang for frivillige/foreninger til kommunen.

Odense Kommune: Vi er proaktive og fremstår med en klar holdning til frivillighed og samskabelse. For medarbejdere skal det være nemt at rekvirere faglig viden og sparring.

Om Center for Civilsamfund

  • Vi sikrer én indgang for frivillige
  • Vi kortlægger og kender civilsamfundsaktørerne
  • Vi laver matchmaking og sørger for dialog
  • Vi skaber synergi på tværs af frivillighedsområder
  • Vi går i samme retning - Civilsamfundsstrategien
  • Vi styrker kompetencer, deler viden og redskaber
  • Vi arbejder i netværk

 

Leder

Søren Weber
30 12 07 25

E-mail: swe@odense.dk 

Søren har ansvar for udvikling og drift i centret i samspil med politikerne i Odense Kommune og chefgrupperne i kommunens fagforvaltninger.  

 

Konsulenter

Sara Lund Jensen
30 66 17 93
Antropolog/konsulent 

Sara arbejder fokuseret med at skabe projekter i øjenhøjde med aktive medborgere i Odense. Hun udvikler bl.a. på nye tilgange til samspillet mellem kommune og civilsamfundet i de fokuserede indsatser rundt i kommunens forvaltninger.

 

Rosanna Beth Sloth
40 11 35 74
Udviklingskonsulent
Rosanna er ansvarlig for Borgerne Bestemmer. Hun arbejder med at inddrage civilsamfundet i byudvikling og skabe rammerne for, at fællesskaber dannes og udvikles i Odenses lokalsamfund.

 

Lena Tofte Nielsen (Børn- og Ungeforvaltningen )
30 51 44 92
Konsulent

Lena er indgangen til bl.a. frivillighed på børn- og ungeområdet. Hun sidder med i indstillingsudvalget for Bydelspuljen og § 18 puljen.

 

Anne Grete Pilgaard (Ældre- og Handicapforvaltningen) 
65 51 35 92
Chefkonsulent

Anne Grete arbejder med sparring og rådgivning om frivillighed på ældre- og handicapområdet. Hun sidder med i arbejdsgruppen for Bydelspuljen, §18 puljen og er kontaktperson på §79 puljen og for frivillighusene på ældreområdet.


Sigrid Bolet (Beskæftigelses- og Socialforvaltningen)
51 17 22 56
Frivilligkonsulent

Sigrid er frivilligkonsulent i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, hvor hun bl.a. har fokus på frivillige sociale foreninger, der modtager støtte fra §18-puljen.


 

 

Opdateret 30-05-2018

By- og Kulturforvaltningen