Spring til indhold

Fritid og Kultur

Afdelingen Fritid og Kultur arbejder for et rigt kultur- og fritidsliv i samarbejde med borgere, foreninger og kulturaktører. Derudover varetager afdelingen også den tværgående sekretariatsbistand for rådmand, direktør, chefgruppe og forvaltningens afdelinger.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Fritid og Kultur

Nørregade 36
5000 Odense

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Se tlf.nr. og mailadresser under de enkelte enheder.

Fritid og Kultur er de frivillige, kulturaktørernes og foreningernes indgang til By- og Kulturforvaltningen. Fritid og Kultur arbejder for at skabe og udvikle rammer og muligheder for det gode liv i Odense gennem dannelse, læring, oplevelser og aktiviteter. 

Afdelingen varetager administration og drift af blandt andet Fritid og Eliteidræt, Odense Idrætspark, byens svømmehaller, Kulturmaskinen og Odense Bibliotekerne.  

Afdelingschef Martin Petersen
E-mail: marti[@]odense.dk

 

Afdelingen består af:

Odense Biblioteker og Borgerservice 

Odense Biblioteker og Borgerservice står for udvikling og drift af centralbiblioteket, de lokale biblioteker og musikbiblioteket i Odense samt Borgerservice som f.eks. fornyelse af pas. Bibliotekerne fremmer oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet og altid med udgangspunkt i borgernes behov.

Hovedbiblioteket, Musikbiblioteket og Borgerservice bor i Borgernes Hus.

Bibliotekschef Kent Skov Andreasen
Telefon: 65 51 44 00
E-mail: adm-bib[@]odense.dk 
Web: www.odensebib.dk 

Fritid og Folkeoplysning 

Fritid og Folkeoplysning står for udvikling, drift og gode oplevelser i byens idrætspark og svømmehaller. Fritid og Folkeoplysning skaber desuden rammer og muligheder for fritidslivet med henblik på, at flest mulige borgere motiveres og inspireres til at deltage i aktiviteter og fællesskaber.

Chef for Fritid og Folkeoplysning Rune Bille
Telefon: 65 51 53 72
E-mail: idraetsparken[@]odense.dk

E-mail: fritid.bkf[@]odense.dk

Web: odense.dk/oip

Web: odense.dk/fritidsportalen

Kultursekretariatet

Kultursekretariatet faciliterer, synliggør og skaber kultur- og kunstoplevelser i samarbejde med kulturaktører og borgere med udgangspunkt i Odense Kommunes Kulturpolitik.

Kontorchef Nicolai Frank
Telefon: 65 51 28 05
E-mail: kultur[@]odense.dk
www.odense.dk/kultur

 

Kulturmaskinen

Kulturmaskinen er byens kulturelle legeplads med fantastiske muligheder for kulturelle arrangementer. Huset rummer også mødelokaler for byens foreninger og samlingsstedet cafeen og biblioteket, hvor alle er velkomne. Lerværkstedet og Tekstilværkstedet står åbne for byens borgere til fri afbenyttelse.

Chef for Kulturmaskinen - Jakob Kwederis
Telefon: 31 51 13 01
E-mail: kulturmaskinen[@]odense.dk
Web: kulturmaskinen.com

Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatet bidrager til at skabe sammenhæng og ensartethed i opgaveløsningen på tværs af afdelingerne i By- og Kulturforvaltningen.

Ledelsessekretariatet medvirker til at sikre det fornødne beslutningsgrundlag for forvaltningens politiske og administrative ledelse.

Ledelsessekretariatet varetager følgende hovedopgaver:

  • Sekretariatsbistand til rådmand, direktør og chefgruppe
  • Kommunikation
  • Projektledelse
  • Rådgivning i strategi og organisationsudvikling
  • Rådgivning i HR og personalespørgsmål, herunder arbejdsmiljø, trivsel og medarbejderudvikling

Kontorchef Ivan Løvstrup
E-mail: iloe@odense.dk  
Tlf.: 65 51 28 08

 

By- og Kulturforvaltningen