Spring til indhold

Fritid og Kultur

Afdelingen Fritid og Kultur arbejder for et rigt kultur- og fritidsliv i samarbejde med borgere, foreninger og kulturaktører.

Fritid og Kultur er de frivillige, kulturaktørernes og foreningernes indgang til By- og Kulturforvaltningen. Fritid og Kultur arbejder for at skabe og udvikle rammer og muligheder for det gode liv i Odense gennem dannelse, læring, oplevelser og aktiviteter. 

Afdelingen varetager administration og drift af blandt andet Fritid og Eliteidræt, Odense Idrætspark, byens svømmehaller, Kulturmaskinen, Odense Symfoniorkester og Odense Bibliotekerne.  

Afdelingschef Martin Petersen
Telefon: 65512037
E-mail: marti[@]odense.dk

 

Afdelingen består af:

Odense Biblioteker og Borgerservice 

Odense Biblioteker og Borgerservice står for udvikling og drift af centralbiblioteket, de lokale biblioteker og musikbiblioteket i Odense samt Borgerservice som f.eks. fornyelse af pas. Bibliotekerne fremmer oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet og altid med udgangspunkt i borgernes behov.

Hovedbiblioteket, Musikbiblioteket og Borgerservice bor i Borgernes Hus.

Bibliotekschef Kent Skov Andreasen
Telefon: 65 51 44 00
E-mail: adm-bib[@]odense.dk 
Web: www.odensebib.dk 

Odense Idrætspark 

Odense Idrætspark står for udvikling, drift og gode oplevelser i byens idrætspark og svømmehaller.

Chef for Odense Idrætspark Rune Bille
Telefon: 65 51 53 72
E-mail: idraetsparken[@]odense.dk
Web: odense.dk/oip

Fritid og Eliteidræt 

Fritid og Eliteidræt skaber rammer og muligheder for fritidslivet med henblik på, at flest mulige borgere motiveres og inspireres til at deltage i aktiviteter og fællesskaber.

Kontorchef Dorte Ankjær Nielsen
Telefon: 20 51 13 57
E-mail: fritid.bkf[@]odense.dk
Web: odense.dk/fritidsportalen

Center for Civilsamfund

Center for Civilsamfund arbejder med frivillighed og civilsamfund indadtil i kommunen og udadtil med foreninger, frivillige og borgere. 

Leder af Center for Civilsamfund Christina Hundahl 
Telefon: 51 48 07 56
E-mail: chu@odense.dk
Web: odense.dk/cfc

Kultursekretariatet

Kultursekretariatet faciliterer, synliggør og skaber kultur- og kunstoplevelser i samarbejde med kulturaktører og borgere med udgangspunkt i Odense Kommunes Kulturpolitik.

Kontorchef Nicolai Frank
Telefon: 65 51 28 05
E-mail: kultur[@]odense.dk
www.odense.dk/kultur

 

Kulturmaskinen

Kulturmaskinen er byens kulturelle legeplads med fantastiske muligheder for kulturelle arrangementer. Huset rummer også mødelokaler for byens foreninger og samlingsstedet cafeen og biblioteket, hvor alle er velkomne. Mediegrafisk Værksted, Lerværkstedet, Smykkeværkstedet og Tekstilværkstedet står åbne for byens borgere til fri afbenyttelse.

Chef for Kulturmaskinen - Jakob Kwederis
Telefon: 31 51 13 01
E-mail: kulturmaskinen[@]odense.dk
Web: kulturmaskinen.com

 

Odense Symfoniorkester

Odense Symfoniorkester arbejder for at skabe unikke musikoplevelser i en international kontekst og udvikle musikken som kunstart. Samtidigt arbejder Odense Symfoniorkester for at øge den klassiske musiks tilgængelighed, omdømme og relevans for alle publikumsgrupper.

Chef Finn Schumacker
Telefon: 63750050
E-mail: finns[@]odense.dk
Web: odensesymfoni.dk

 

Opdateret 22-10-2018

By- og Kulturforvaltningen