Spring til indhold

Fritid og Kultur

Afdelingen Fritid og Kultur arbejder for et rigt kultur- og fritidsliv i samarbejde med borgere, foreninger og kulturaktører.

Fritid og Kultur består af følgende kontorer og institutioner: 

  • Odense Bibliotekerne
  • Borgerservice
  • Fritid og Folkeoplysning
  • Kultursekretariatet
  • Kulturmaskinen

Fritid og Kultur er de frivillige, kulturaktørernes og foreningernes indgang til By- og Kulturforvaltningen. Fritid og Kultur arbejder for at skabe og udvikle rammer og muligheder for det gode liv i Odense gennem dannelse, læring, oplevelser og aktiviteter. 

 

Afdelingen varetager administration og drift af blandt andet Fritid og Folkeoplysning, Odense Idrætspark, byens svømmehaller, Kulturmaskinen og Odense Bibliotekerne.  

Afdelingschef Martin Petersen
E-mail: marti[@]odense.dk

 

Odense Bibliotekerne 

Odense Bibliotekerne står for udvikling og drift af centralbiblioteket, de lokale biblioteker og musikbiblioteket i Odense. Bibliotekerne fremmer oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet og altid med udgangspunkt i borgernes behov.

Hovedbiblioteket og Musikbiblioteket bor i Borgernes Hus.

Bibliotekschef Kent Skov Andreasen
Telefon: 65 51 44 00
E-mail: adm-bib[@]odense.dk 
Web: www.odensebib.dk 

 

Borgerservice

Borgerservice i Odense Kommune er placeret i Borgernes Hus på Østre Stationsvej. Borgerservice hjælper odenseanerne men en lang række opgaver f.eks. fornyelse af pas, kørekort, digital ansøgning om dagtilbud, hjælp til Udbetaling Danmarks selvbetjeningsløsninger, parkeringstilladelser og meget mere. Et af målene for Borgerservice at hjælpe borgerne med at blive mere digitale. Derfor hjælper medarbejderne i Borgerservice med alt lige fra digital post til at søge boligstøtte digitalt. Læs mere om Borgerservice.

Kontorchef Lene D. Pedersen
Kontaktoplysninger til Borgerservice

 

Fritid og Folkeoplysning 

Fritid og Folkeoplysning står for udvikling, drift og gode oplevelser i byens idrætspark og svømmehaller. Fritid og Folkeoplysning skaber desuden rammer og muligheder for fritidslivet med henblik på, at flest mulige borgere motiveres og inspireres til at deltage i aktiviteter og fællesskaber.

Chef for Fritid og Folkeoplysning Rune Bille
Telefon: 20 51 13 57
E-mail: idraetsparken[@]odense.dk

E-mail: fritid.bkf[@]odense.dk

Web: odense.dk/oip

Web: odense.dk/foreningsportalen

Kultursekretariatet

Kultursekretariatet faciliterer, synliggør og skaber kultur- og kunstoplevelser i samarbejde med kulturaktører og borgere med udgangspunkt i Odense Kommunes Kulturpolitik.

Kontorchef Nicolai Frank
Telefon: 65 51 28 05
E-mail: kultur[@]odense.dk
www.odense.dk/kultur

 

Kulturmaskinen

Kulturmaskinen er byens kulturelle legeplads med fantastiske muligheder for kulturelle arrangementer. Huset rummer også mødelokaler for byens foreninger og samlingsstedet cafeen og biblioteket, hvor alle er velkomne. Lerværkstedet og Tekstilværkstedet står åbne for byens borgere til fri afbenyttelse.

Chef for Kulturmaskinen - Jakob Kwederis
Telefon: 21 66 01 78
E-mail: kulturmaskinen[@]odense.dk
Web: kulturmaskinen.com

 

By- og Kulturforvaltningen