Spring til indhold

Erhverv og Bæredygtighed

Afdelingen Erhverv og Bæredygtighed foretager myndighedsbehandling
inden for miljø, bolig og erhverv.

Erhverv og Bæredygtighed består af følgende kontorer:
 • Erhvervskontakten
 • Vand og Natur
 • Industri og Klima
 • Byggesag
 

Afdelingschef

Boie Skov Frederiksen, BOSF@odense.dk. 

 

Erhvervskontakten

ErhvervsKontakten er Odense Kommunes indgang til de offentlige myndigheder - både kommunale og statslige – for alle kommunens nuværende og kommende virksomheder.  

 

Vi hjælper virksomhederne med at få svar på alle spørgsmål i forbindelse med

 

Flytning af virksomhed til byen

Etablering en ny virksomhed 

Ombygning eller udvidelse 

Flytning af virksomhed til en ny lokalitet i byen

Udvikling af en ny forretningsidé 

Viden om regler og lovbestemmelser

Ansøgning om tilladelser  

Rekruttering af nye medarbejdere 

Modtagelse og fastholdelse af højtkvalificerede udenlandske medarbejdere

 

Erhvervskontakten samarbejder med forsyningsselskaberne for el, vand, varme og renovation samt de statslige myndigheder: Skat, Politi, miljø- og fødevaremyndigheder, hvilket betyder, at vi kan sikre en helhedsorienteret sagsbehandling fra start til slut.  

 

ErhvervsKontakten kan kontaktes alle hverdage fra kl. 7-17 på tlf. 65 51 63 00 eller på mail erhvervskontakten@odense.dk.

 

Kontorchef: Anette Pihl Nielsen

 

 

Industri og Klima


Industri og Klima står for vurderinger, tilsyn, godkendelser, klager, tilladelser, planlægning og udvikling inden for følgende områder:

 • Støj, røg, lugt og affald
 • Jord, vand, spildevand og forurening
 • Miljø og bæredygtighed generelt
 • VVM
 • Erhverv og byggeri
 • Varme 
 • Klimatilpasning

Desuden arbejder Industri og Klima med vurdering af grønne regnskaber og miljøredegørelser samt rådgivning af virksomheder om frivilligt miljøarbejde i samarbejde med Miljøforum Fyn.

 

Kontorchef: Christopher Mammen Rau

 

Vand og Natur

Vand og Natur behandler ansøgninger, tilladelser, planlægning, godkendelser, tilsyn, klager samt vejledning inden for områderne:

 • Landbrug og øvrige dyrehold
 • Gartnerier
 • Udspredning af slam og halmaske mv.
 • Råstofgravning – erstatningsnatur, tilkørselsveje, fredede områder indenfor graveområder
 • Jordforurening og -oprydning, flytning, genanvendelse, rådgivning samt bygge- og anlægsarbejder
 • Tanke til olie og kemikalier
 • Jordvarmeanlæg
 • Grundvandsbeskyttelse, vandværker, virksomheder med egen vandforsyning, private brønde og boringer, grundvandssænkning, klimatilpasning
 • Bade- og bassinvand
 • Projektledelse for bl.a. vand- og naturplaner, vådområder, samt fælleskommunal miljøvagt
 • Naturbeskyttelse og naturpleje, LIFE-projekter, bekæmpelse af bjørneklo
 • Vandløbsadministration og vandløbsrestaurering, vandplanindsatser, vedligeholdelse af offentlige vandløb
 • Sekretariat for Havørred Fyn

Kontorchef: Anders Dalgaard Christensen

 

Byggesag

Byggesag håndterer flere former for byggesagsbehandling, herunder:
 • Administration af vedtagne lokalplaner
 • Sammen- og nedlægning af lejligheder
 • Administration af bestemmelser om individuel måling i ejendomme
 • Skorstensfejning
 • Hegnsyn 

Kontorchef: Anette Pihl Nielsen

 


Postadresse


Odense Kommune
Erhverv og Bæredygtighed
Nørregade 36
5000 Odense C
Tlf.: 78 73 55 38
E-mail: eb.bkf@odense.dk 

Opdateret 11-09-2019

By- og Kulturforvaltningen