Spring til indhold

Park- og Vejdrift

Kontoret plejer, drifter og vedligeholder bl.a. parker, asfaltbelægninger og broer. Det er også her, at Vintertjenesten er forankret. Se mere herunder. 

Giv os et tip, hvis du vil fortælle os om skæve fliser, affald, glasskår eller huller i vejene. 

 

Drift, pleje og vedligehold af:  

 • træer, skove samt beplantninger/bevoksninger og hegn
 • parker og grønne områder
 • legepladser, byudstyr og springvand/kunstværker på offentlige arealer
 • asfaltbelægninger, afstribning, fortove, stier, vejafvanding og trafikskilte på offentlige veje
 • trafiksignaler og gadelys på offentlige veje og private fællesveje
 • broer, tunneller og havnekonstruktioner på offentlige veje
 • renholdelse og ukrudtsbekæmpelse på offentlige veje, fortove, stier og pladser samt rabatter
 • græsslåning af rabatter

Tilsyn med:

 • offentlige veje, fortove, stier og rabatter
 • parker og grønne områder
 • legepladser, byudstyr og springvand/kunstværker på offentlige arealer, arrangementer på offentlige veje, i parker og på grønne arealer 

Administration af vintertjenesten

 

Funktionsleder Heine Risom: doa.bkf@odense.dk

By- og Kulturforvaltningen