Spring til indhold

Park og Kirkegårde

Kontoret giver bl.a. midlertidige parkeringstilladelser, varetager forsikringssager og modtager bestillinger af gravstedsydelser. Herudover står kontoret for drift og pleje af de grønne områder. Ser mere herunder.

Drift, pleje og vedligehold af:

  • træer, skove samt beplantninger/bevoksninger og hegn
  • parker og grønne områder

Tilsyn med:

  • parker og grønne områder
  • arrangementer på offentlige veje, i parker og på grønne arealer

I øvrigt:

  • Forsikringssager 
  • Tilladelse til Skt. Hans Bål, udeservering og midlertidige parkeringstilladelser
  • Borgerhenvendelser vedrørende bestilling af gravstedsydelser på Odense Kommunes fem kirkegårde.

Funktionsleder Karina Behrens: doa.bkf@odense.dk 

By- og Kulturforvaltningen