Spring til indhold

Drift og Anlæg

Drift og Anlæg varetager drifts- og anlægsopgaver på blandt andet park-, vej- og anlægsområdet.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Drift og Anlæg består af følgende kontorer:

  • Byggeri og Ejendom
  • Bygningsdrift
  • Park og Vej 

Afdelingschef: vakant
Du kan kontakte afdelingen på doa.bkf@odense.dk

 

Byggeri og Ejendom

Byggeri og Ejendom varetager opgaver knyttet til kommunale bygningers udvikling, drift, vedligehold, forbrug, risikostyring mv. Byggeri og Ejendom arbejder på at skabe de bedste vilkår og rammer for, hvordan vi i Odense Kommune passer på vores bygninger, og hvordan vores bygninger understøtter kerneopgaven og udviklingen i kommunen.

 

Kontorchef vakant

E-mail: doa.bkf@odense.dk

 

Bygningsdrift

Bygningsdrift varetager rengøring i de kommunale bygninger og udlejning og administration af almindelige, ældre- og plejeboliger samt erhvervslejemål

Bygningsdrift varetager udover rengøring af de kommunale ejendomme følgende hovedopgaver: 

  • Udlejning af almindelige, ældre- og plejeboliger herunder udarbejdelse af lejekontrakter, opkrævninger af husleje, flytteopgørelser, el-, vand-, og varmeregnskaber, varslinger og bogføring
  • Administration af almene pleje- og støttecentre herunder udarbejdelse af regnskab og budget, bogføring, afholdelse af beboermøder, antenne-, el-, vand-, og varmeregnskaber, afdrag af forbedringslån
  • Administration af erhvervslejemål herunder administration og udleje af erhvervsejendomme og erhvervslejemål, administration og udleje af pladser til antennemaster på bygning, juridisk bistand ved indgåelse af eksterne erhvervslejemål, budgetter og regnskaber, drifts- og forbrugsregnskaber, vurdering af lejefastsættelse 

Kontorchef Gitte Bech
E-mail: doa.bkf@odense.dk

 

Park og Vej

Park og Vej forvalter bl.a. kommunens egne grønne parker, veje og legepladser. Park og Vej står også for anlægsarbejde på offentlige arealer og fører tilsyn med veje.

Park og Vej forvalter kommunens egne grønne parker, veje, skove, natur, legepladser i det grønne og kirkegårde. Herudover har vi også anlægs- og fornyelsesarbejder på de offentlige arealer i Odense. Vintertjenesten er også forankret i Park og Vej.
 
Park og Vej består af:

  • Anlæg og Fornyelse
  • Vejdrift
  • Park og Kirkegårde

Kontorchef: Vakant
E-mail: doa.bkf@odense.dk
 

Kontakt Park og Vej

Vi hører gerne fra dig, hvis du har et tip om fx huller i vejen, manglede belysning, skæve fliser osv. Fortæl os det på Giv et tip. Du kan også hente app'en Giv et tip - Odense i Google Play eller App Store til din smartphone.

 

By- og Kulturforvaltningen