Spring til indhold

Drift og Anlæg

Drift og Anlæg varetager drifts- og anlægsopgaver på blandt andet park-, vej- og anlægsområdet.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Drift og Anlæg består af følgende kontorer:

 • Byggeri og Ejendom
 • Bygningsdrift
 • Park og Vej 
 • Trafik og Vejmyndighed

Afdelingschef Henrik Littau-Jensen
E-mail: doa.bkf@odense.dk

 

Byggeri og Ejendom

Byggeri og Ejendom varetager opgaver knyttet til kommunale bygningers udvikling, drift, vedligehold, forbrug, risikostyring mv. Byggeri og Ejendom arbejder på at skabe de bedste vilkår og rammer for, hvordan vi i Odense Kommune passer på vores bygninger, og hvordan vores bygninger understøtter kerneopgaven og udviklingen i kommunen.

 

Kontorchef Per Rygaard

E-mail: doa.bkf@odense.dk

 

Bygningsdrift

Bygningsdrift varetager rengøring i de kommunale bygninger og udlejning og administration af almindelige, ældre- og plejeboliger samt erhvervslejemål

Bygningsdrift varetager udover rengøring af de kommunale ejendomme følgende hovedopgaver: 

 • Udlejning af almindelige, ældre- og plejeboliger herunder udarbejdelse af lejekontrakter, opkrævninger af husleje, flytteopgørelser, el-, vand-, og varmeregnskaber, varslinger og bogføring
 • Administration af almene pleje- og støttecentre herunder udarbejdelse af regnskab og budget, bogføring, afholdelse af beboermøder, antenne-, el-, vand-, og varmeregnskaber, afdrag af forbedringslån
 • Administration af erhvervslejemål herunder administration og udleje af erhvervsejendomme og erhvervslejemål, administration og udleje af pladser til antennemaster på bygning, juridisk bistand ved indgåelse af eksterne erhvervslejemål, budgetter og regnskaber, drifts- og forbrugsregnskaber, vurdering af lejefastsættelse 

Kontorchef Gitte Bech
E-mail: doa.bkf@odense.dk

 

Park og Vej

Park og Vej forvalter bl.a. kommunens egne grønne parker, veje og legepladser. Park og Vej står også for anlægsarbejde på offentlige arealer og fører tilsyn med veje.

Park og Vej forvalter kommunens egne grønne parker, veje, skove, natur, legepladser i det grønne og kirkegårde. Herudover har vi også anlægs- og fornyelsesarbejder på de offentlige arealer i Odense. Vintertjenesten er også forankret i Park og Vej.
 
Park og Vej består af:

 • Anlæg og Fornyelse
 • Vejdrift
 • Park og Kirkegårde
 • Team Uderum

Kontorchef Allan Bach Laursen
E-mail: doa.bkf@odense.dk
 

Kontakt Park og Vej

Vi hører gerne fra dig, hvis du har et tip om fx huller i vejen, manglede belysning, skæve fliser osv. Fortæl os det på Giv et tip. Du kan også hente app'en Giv et tip - Odense i Google Play eller App Store til din smartphone.

 

Trafik og Vejmyndighed

Vi er myndighed for eksisterende vejarealer og arbejder f.eks. med tilladelser, tilsyn, arrangementer, trafiksikkerhed, letbane og parkering.

Vores opgaver er bl.a.:

 • Drift af kommunale p-pladser
 • Skiltning og afmærkning vedr. parkering
 • Sagsbehandling af private fællesveje og kommuneveje, serviceaftaler, vedligeholdelse og matrikulære sager
 • At behandle ansøgninger til udeservering
 • Tilsyn med vejarbejder m.m.
 • Tilladelser til arrangementer som fx koncerter og løb
 • Administration af stadepladser på grønttorvet
 • Midlertidig skiltning på offentlige arealer i forbindelse med vejarbejder, løb og andre arrangementer
 • Administration af bådepladser på Odense Havn
 • Behandling af gravetilladelser på vejarealer
 • Tilladelser til opstilling af containere og stilladser på vejareal
 • Trafiksikkerhed
 • Trafiksignaler og overkørsler
 • Trafiktællinger og trafikmodel
 • Trafikplanlægning (Analyser og udpegning af problemer; f.eks. fremkommelighed, trafikmiljø, uheld, utryghed)

Kontorchef Jacob Juhl Harberg
E-mail: doa.bkf@odense.dk

By- og Kulturforvaltningen