Spring til indhold

Drift og Anlæg

Drift og Anlæg varetager drifts- og anlægsopgaver samt tværgående understøttelse på digitaliserings- og dataområdet i forvaltningen.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Drift og Anlæg varetager drifts- og anlægsopgaver i forvaltningen på blandt andet vej-, park- og ejendomsområdet, samt tværgående understøttelse på digitaliserings- og dataområdet i forvaltningen.

 

Drift og Anlæg består af følgende kontorer:

 • Byggeri og Ejendom
 • Bygningsdrift
 • Park og Vej
 • Digitalisering og Data
   

Afdelingschef Henrik Littau-Jensen
E-mail: doa.bkf@odense.dk

 

Byggeri og Ejendom

 

Byggeri og Ejendom varetager opgaver knyttet til kommunale bygningers udvikling, drift, vedligehold, forbrug, risikostyring mv. Byggeri og Ejendom arbejder på at skabe de bedste vilkår og rammer for, hvordan vi i Odense Kommune passer på vores bygninger, og hvordan vores bygninger understøtter kerneopgaven og udviklingen i kommunen.

Kontorchef Per Rygaard
E-mail: doa.bkf@odense.dk


Bygningsdrift

Bygningsdrift varetager rengøring i de kommunale bygninger og udlejning og administration af almindelige, ældre- og plejeboliger samt erhvervslejemål

Bygningsdrift varetager udover rengøring af de kommunale ejendomme følgende hovedopgaver: 

 • Udlejning af almindelige, ældre- og plejeboliger herunder udarbejdelse af lejekontrakter, opkrævninger af husleje, flytteopgørelser, el-, vand-, og varmeregnskaber, varslinger og bogføring
 • Administration af almene pleje- og støttecentre herunder udarbejdelse af regnskab og budget, bogføring, afholdelse af beboermøder, antenne-, el-, vand-, og varmeregnskaber, afdrag af forbedringslån
 • Administration af erhvervslejemål herunder administration og udleje af erhvervsejendomme og erhvervslejemål, administration og udleje af pladser til antennemaster på bygning, juridisk bistand ved indgåelse af eksterne erhvervslejemål, budgetter og regnskaber, drifts- og forbrugsregnskaber, vurdering af lejefastsættelse 

 
Kontorchef Kenneth Lindskov Andersen
E-mail: doa.bkf@odense.dk


Park og Vej

Park og Vej forvalter bl.a. kommunens egne grønne parker, veje og legepladser. Park og Vej står også for anlægsarbejde på offentlige arealer og fører tilsyn med veje.

Park og Vej forvalter kommunens egne grønne parker, veje, skove, natur, legepladser i det grønne og kirkegårde. Herudover har vi også anlægs- og fornyelsesarbejder på de offentlige arealer i Odense. Vintertjenesten er også forankret i Park og Vej.
 
Park og Vej består af:

 • Anlæg og Fornyelse
 • Kirkegård
 • Park- og Vejdrift 
 • Grøn planlægning

Kontorchef Allan Bach Laursen
E-mail: doa.bkf@odense.dk
 

Kontakt Park og Vej

Vi hører gerne fra dig, hvis du har et tip om fx huller i vejen, manglede belysning, glasskår, skæve fliser osv. Fortæl os det på Giv et tip. Du kan også hente app'en Giv et tip - Odense i Google Play eller App Store til din smartphone.
 

Digitalisering og Data

Digitalisering og Data bidrager til at skabe sammenhæng og ensartethed i opgaveløsningen på tværs af afdelingerne i By- og Kulturforvaltningen. 

Kontoret medvirker også til at sikre det fornødne beslutningsgrundlag for forvaltningens politiske og administrative ledelse.

Digitalisering og Data arbejder blandt andet med:

 • IT, digitalisering og data herunder ledelsesinformation, ”Smart City” initiativer samt ”Odense Rundt”. 
 • Geo-data og geokodning herunder GIS-analyser samt KortInfo og Weblageret.

Kontorchef Annette Vestergaard Christensen
E-mail: doa.bkf@odense.dk

By- og Kulturforvaltningen