Spring til indhold

Byudvikling og Økonomi

Byudvikling og Økonomi varetager opgaver inden for byudvikling, økonomi og jura.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Byudvikling og Økonomi

Nørregade 36
5000 Odense C
78 73 57 59

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Email

byudvikling.bkf@odense.dk

Byudvikling og Økonomi har en nøglerolle i den samlede transformation af Odense fra stor dansk by til dansk storby.

Afdelingen varetager desuden den tværgående betjening af By- og Kulturudvalget samt den tværgående bistand for rådmand, direktør, chefgruppe og forvaltningens afdelinger på økonomiområdet. 

 

Byudvikling og Økonomi består af følgende kontorer:

 • Byplan
 • Almene boliger
 • Økonomi
 • Jura
 • Køb og Salg

Konstitueret afdelingschef Lars-Bo Johansen 

E-mail: byudvikling.bkf@odense.dk

 

Byplan

Vi planlægger de fysiske rammer for den levende by og skaber kvalitet i bytransformationen til gavn for borgerne.

Vores opgaver er bl.a.: 

 • Kommuneplanlægning
 • VVM
 • Kvarterplanlægning
 • Byrum

Kontorchef: Jeanette W. Olsen

E-mail: byplankontoret@odense.dk

 

I kontoret er også Team Lokalplan, som bl.a. arbejder med:

 • Lokalplaner
 • Bebyggelsesplaner

 

Almene boliger

Vores opgaver er bl.a.:

 • By- og områdefornyelse, herunder helhedsorienteret byfornyelsesprojekter (pt. i Bolbro)
 • Støttet byggeri, samarbejde og tilsyn med de almene boligorganisationer samt støtte til renovering og nybyggeri
 • Fremtidens Vollsmose – Byudviklings- og infrastrukturplan

Kontorchef: Lars-Bo Johansen 

E-mail: stbyg@odense.dk

 

Økonomi

Økonomi bidrager til at skabe sammenhæng og ensartethed i opgaveløsningen på tværs af afdelingerne i By- og Kulturforvaltningen.

Økonomi medvirker til at sikre det fornødne beslutningsgrundlag for forvaltningens politiske og administrative ledelse.

Økonomi varetager følgende hovedopgaver:

 • Regnskabsarbejde og daglig økonomidrift
 • Overordnet bevillingskontrol, løbende budgetopfølgning og controling på anlægsprojekter
 • Økonomisystemopbygning
 • Koordinering af budget- og regnskabsarbejdet
 • Økonomisk konsulentfunktion og specialanalyser
 • Kvalitetskontrol af udvalgssager m.h.t. økonomi
 • Implementering af effektstyring
 • Løn- og personaleadministration

Kontorchef Lisbeth Wind Spenner

E-mail: lws@odense.dk

E-mail: Regnskab_bkf@odense.dk

 

Jura

Jura bidrager til at skabe sammenhæng og ensartethed i opgaveløsningen på tværs af afdelingerne i By- og Kulturforvaltningen.

Jura medvirker til at sikre det fornødne beslutningsgrundlag for forvaltningens politiske og administrative ledelse.

Jura varetager følgende hovedopgaver:

 • Udvalgsbetjening
 • Sekretariatsbistand til rådmand, direktør og chefgruppe
 • Juridisk rådgivning 
 • Journalisering 
 • Sekretariatsbistand for huslejenævnet (hln.bkf@odense.dk) og beboerklagenævnet (bkln@odense.dk)

Kontorchef Berith Vivian Jensen

E-mail: beje@odense.dk


Køb og Salg

Køb og Salg varetager følgende hovedopgaver: 

 • Køb og salg af bolig- og erhvervsjord, kommunale arealer i øvrigt og bebyggede ejendomme
 • Ekspropriationer 
 • Optimering af udnyttelsen af den kommunale ejendomsportefølje
 • Byudviklingsprojekter (aftaleforhold/jura) 

Kontorchef Pia Bay Christiansen

E-mail: eus.bkf@odense.dk

 

By- og Kulturforvaltningen