Spring til indhold

Sundhed & Forebyggelse

I Sundhed & Forebyggelse ligger bl.a. sundhedspleje, ergo- og fysioterapi, pædagogisk psykologisk rådgivning, tale/sprogrådgivning og åben familierådgivning. Tandplejen og børne- og ungelægerne er også placeret i denne afdeling

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Sundhed og forebyggelse

Ørbækvej 100, blok 2
5220 Odense SØ
65 51 56 07

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Sundhed og Forebyggelse

Åbningstider for telefonisk henvendelse

 

Selvværd, leg og bevægelse, en god ven, morgenmad, der giver energi, glæde ved skolegang, tilknytning til en betydningsfuld voksen og meget andet...

 

Sunde børn og unge udvikler sig, har lyst til at lære og er i stand til at begå sig i mange typer af fællesskaber. Hvis vi fremmer sundheden i mange sammenhænge og sætter tidligt ind - nogle gange både intensivt og insisterende, når et barn har et særligt behov - har vi nøglen til at forebygge fremfor at brandslukke.

 

Kom hurtigt til


Chefer i afdelingen

Sundheds- og forebyggelseschef Sonja Serup

 

Tværfaglig sundheds- og forebyggelsesleder Trine Vadum

 

Børne- og Ungeoverlæge Susanne Buhl