Spring til indhold

Sammen om kvalitet

I Børn- og Ungeforvaltningen skal og vil vi arbejde på en sådan måde, at vores indsats gør en positiv forskel i børn og unges liv.

Sammen om kvalitet er Børn- og Ungeforvaltningens svar på et fælles og systematisk arbejde med udvikling af kvalitet i vores tilbud til børn og unge. Modellen Sammen om kvalitet er en ramme, der sikrer, at der arbejdes systematisk med udvikling af kvalitet i Børn- og Ungeforvaltningen. Når undervisning, pædagogik, omsorg, tandpleje, psykologhjælp osv. er af høj kvalitet, bidrager det til, at børn og unge lærer, trives og er sunde.

 

Afsættet for kvalitetsarbejdet er data om vores målsætninger, vores samarbejde og vores praksis. Et løbende fokus på at udvikle kvaliteten af vores ydelser skal give ledere og medarbejdere på tværs af forvaltningen større anledning til at reflektere over deres praksis og vurdere, om den kan forbedres.

 

Læs mere om Sammen om kvalitet her

 

Børn- og Ungeforvaltningen