Spring til indhold

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Odense Kommune

Kvalitetsrapporten for folkeskolerne i Odense Kommune giver et indblik i hvordan kvaliteten for børn og unge udvikler sig, og hvor der er behov for ekstra opmærksomhed.

Kvalitetsrapporten udarbejdes hvert andet år som et systematisk redskab til kvalitetsudvikling- og sikring af skoletilbuddet til vores børn og unge. 

Kvalitetsrapporten står ikke alene, men skal ses i sammenhæng med Børn- og Ungeforvaltningens fælles og systematiske arbejde med kvalitet i vores tilbud til børn og unge kaldet ’Sammen om kvalitet’. Et væsentligt element i ’Sammen om kvalitet’ er de årlige kvalitets- og opfølgningssamtaler, som der kan læses mere om her.
 

Kvalitetsrapport for skoleåret 2018-2019

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016-2017

Kvalitetsrapport for skoleåret 2014-2015

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013-2014

Kvalitetsrapport for 2013

Kvalitetsrapport for 2012

Kvalitetsrapport for 2011

Kvalitetsrapport for 2010

Kvalitetsrapport for 2009

Kvalitetsrapport for 2008

Kvalitetsrapport for 2007

Børn- og Ungeforvaltningen