Spring til indhold

Dannelse

Dannelsesarbejdet foregår både i hjemmet, dagplejen, vuggestuen, børnehaven, i skolen og i fritidslivet.

 

Dannelse er et komplekst begreb. Når vi arbejder med dannelse i Børn- og Ungeforvaltningen, har vi fokus på børn og unges sociale og personlige kompetencer, og hvordan vi som fagprofessionelle kan understøtte dannelsen af hele mennesker. Vi sætter fokus på fire grundlæggende karaktertræk, der understøtter børnene læring, udvikling og trivsel i bred forstand. Nemlig: vedholdenhed, nysgerrighed, mod og medmenneskelighed.

 

Du kan læse hele dannelsesstrategien her.

Børn- og Ungeforvaltningen