Spring til indhold

SSP Odense

SSP Odense er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi, som har til formål at forhindre ungdomskriminalitet

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

SSP Odense


65 51 50 99

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

SSP samarbejdet handler om at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. Samarbejdet foregår mellem skoler, socialforvaltning og politi i alle danske kommuner. SSP Odenses forebyggende arbejde sker igennem en overordnet forebyggende indsats overfor kriminalitet blandt unge, en specifik indsats overfor en given gruppe unge og en individorienteret indsats rettet mod den enkelte unge.

 

SSP samarbejdet arbejder hen imod at være et netværk, som er i stand til at forebygge og gribe unge med risikabel adfærd i form af en usund eller farlig livsstil, som kan føre til kriminalitet. SSP-arbejdet involverer forebyggelse af stofmisbrug, doping, tendenser til ekstremisme og tilknytning til bander blandt unge.

 

SSP Odense er unikt organiseret med en bestyrelse, der består af direktøren fra Børn- og Ungeforvaltningen, direktøren fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og chefen for Forebyggelse og Analyse ved Fyns Politi. Der er desuden et forretningsudvalg, som står for at udmønte bestyrelsens beslutninger i praksis. Dette forretningsudvalg består af en chef fra Børn- og Ungeforvaltningen, en chef fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, lederen af politiets forebyggelsessektion, en leder fra Kriminalforsorgen, en repræsentant fra boligsamarbejdet og en repræsentant fra ungdomsuddannelserne.

 

Indsatsen foregår konkret i 15 lokalområder i Odense Kommune, hvor nedsatte bestyrelser varetager det konkrete arbejde. Ved siden af dem er der Ungdomsuddannelsernes Kriminalpræventive Samarbejde, som arbejder sammen på tværs af ungdomsuddannelser for at forhindre kriminalitet.

 

En del af arbejdet foregår desuden ved, at fagpersoner (der er i kontakt med den unge) opdager et muligt problem og derefter udfylder et skema, som vil blive brugt til AVA-koordinationen. AVA står for Analyse, Vurdering og Anbefaling for den enkelte unge. Dette følger retsplejelovens § 115, hvor politiet kan videregive private informationer om enkeltpersoner til andre myndigheder, hvis det vurderes at have et kriminalpræventivt sigte.

Yderligere info kan findes på SSPs egen hjemmeside.

Børn- og Ungeforvaltningen