Spring til indhold

Specialpædagogisk Rådgivning

Specialpædagogisk rådgivning vejleder, udreder og hjælper børn med ekstraordinære psykologiske behov

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Specialpædagogisk rådgivning - SPPR

Ørbækvej 100
5220 Odense SØ
63 75 18 74

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Pædagogisk og psykologisk rådgivning >> Specialrådgivning 0-18 år

Email

specialraadg.buf@odense.dk

Åbningstider

Mandag - Onsdag 8.00-15.30
Torsdag 8.00-17.30
Fredag 8.00-13.00

Specialpædagogisk rådgivning (SPPR) består af vejledning, rådgivning og specialpædagogiske undervisningstilbud. De specialpædagogiske tilbud er ment som et supplement til de almene skoler, hvis et barn har brug for hjælp uden for skolernes rammer. Hvis et barn skal henvises sker det i samarbejde med skolelederen og en psykolog.

 

SPPR giver vejledning og rådgivning til forældre og personale i specialbørnehaver, specialskoler og øvrige specialpædagogiske skoletilbud. Herunder giver SPPR desuden også konkret hjælp til børn med særlige udfordringer i den daginstitution, som barnet er tilknyttet.

 

SPPR betjener også andre samarbejdskommuner på Fyn og på de fynske øer. SPPR foretager desuden udredning af spæd- og småbørn.

 

Målgruppen for SPPR er børn med følgende udfordringer:

  • Børn med generelle indlæringsvanskeligheder, især børn med nedsat intellektuel kapacitet
  • Elever med vanskeligheder i forhold til tale og sprog
  • Elever med læsevanskeligheder og ordblindhed, som derfor har vanskeligheder med at læse og skrive
  • Elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, bl.a. problemer indenfor autismespektret og ADHD
  • Elever med sociale forstyrrelser, hvor barnet har problemer med at være social og udtrykke følelser
  • Elever med bevægelseshandicap og som en konsekvens deraf indlæringsvanskeligheder

Børn- og Ungeforvaltningen