Spring til indhold

Familie & Velfærd

Familie- & Velfærdsafdelingen løfter Odenses mest specialiserede socialindsatser til børn og unge i alderen 0-18 år.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Familie og Velfærd

Ørbækvej 100, blok 1
5220 Odense SØ
65 51 54 00

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Mandag - Onsdag 8.00-15.30
Torsdag 8.00-17.30
Fredag 8.00-13.00

Familie- og Velfærdsafdelingen i Børn- og Ungeforvaltningen er ansvarlig for de specialiserede indsatser til børn og unge.

Afdelingen består af fem enheder.
Enhederne er følgende:

  • Børne- og Ungerådgivningen (BUR), som varetager myndighedsfunktionen og laver sagsbehandling for børn og unge med et handicap eller sociale problemer.
  • Center for Indsatser for Børn og Unge (CIBU), som har en udførende funktion og står for indsatser rettet mod socialt udsatte børn.
  • Børneterapien (BTO), som står for fysio- og ergoterapeutiske indsatser i form af undervisning og træning overfor børn og unge med sansemotoriske udfordringer, der foregår på institutioner eller hjemme hos barnet/den unge.
  • Specialpædagogisk Rådgivning (SPPR), som står for at hjælpe skoler og dagtilbud med at skabe inkluderende læringsmiljøer for børn og unge i specialpædagogiske tilbud. SPPR hjælper desuden andre fynske kommuner med udredning og vejledning til behandling af småbørn.
  • SSP Odense, som koordinerer samarbejdet mellem Skole, Socialsystem og Politi. SSP Odense arbejder kriminalpræventivt for at forhindre kriminalitet blandt børn og unge.

 

Kom hurtigt til

 

Børn- og Ungeforvaltningen