Spring til indhold

Familierådslagning

Læs mere om Familierådslagning her.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Ved familierådslagning samles familien og andre vigtige personer i familiens private netværk og laver en plan for, hvad der skal ske omkring et barn eller en ung. Familierådslagning bliver tilbudt, når der er bekymring eller fare for et barns eller en ungs sundhed, trivsel og udvikling.

Er du som fagperson blevet bedt om at være informatør til en familierådslagning, kan du få flere oplysninger om denne opgave i denne pjece. Du kan desuden læse mere om familierådslagning her.

Børn- og Ungeforvaltningen