Spring til indhold

Børneterapien

Børneterapien tilbyder ergo- og fysioterapeutiske tilbud til børn med særlige sansemotoriske behov.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Børneterapien i Odense Kommune består af indsatser rettet mod børn med motoriske og sansemæssige problemer. Barnets problemer kan f.eks. skyldes sansemotoriske udfordringer eller forsinket udvikling. Indsatsen er delt op i to afdelinger: den almene og den specialiserede indsats. Den almene indsats består af rådgivning og vejledning til dig som forælder og de fagpersoner, der er i kontakt med dit barn. Den specialiserede indsats består af træning med jeres dit barn, både på institutioner og i hjemmet. Begge indsatser er delt op i to teams: Et for småbørn (0- 6 år) og et for skolebørn (7-17 år). Indsatserne udføres af ergo- og fysioterapeuter med udgangspunkt i dit barn eller unges udfordringer og indgår som en del af dennes hverdag.

 

Oversigt over hvilken ergo- fysioterapeut dit barn hører under

Find den lokale ergo- /fysioterapeut til dit barn.

 

Indsats for småbørn

Hjælpen til dit barn eller ung foregår med udgangspunkt i dit ønske og behov som forælder, hvor der vil blive arbejdet med barnets eller den unges motorik, kommunikationsfærdigheder og sanser. Denne indsats foregår enten i hjemmet, i Specialbørnehaven Platanhaven eller i Enghaveskolens børnehave. Indsatsen bliver desuden vidensunderbygget af VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation), som bidrager med rådgivning og specialiserede viden.

 

Indsats for skolebørn

Hjælpen til dit barn eller ung kan foregå forskellige steder alt efter hvilke problemer dit barn har. Stederne er følgende:

  • Specialskolerne Enghaveskolen og Nørrebjergskolen
  • Undervisningscentrene på Rosengårdskolen, Risingskolen, Korup skole, Sanderumskolen, Pårup skole og Lumby skole
  • Specialklasserækkerne på Dalumskolen og Risingskolen

Børneterapien er placeret i Familie & Velfærd, som hører under Børn- og Ungeforvaltningen. Børneterapien hører til på Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ med ergo- og fysioterapeuter fordelt i forskellige dele af Odense.

Børn- og Ungeforvaltningen