Spring til indhold

Børne- og Ungerådgivningen

Børne- og Ungerådgivningen udfører sagsbehandling for børn med sociale problemer eller handicap

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

COVID-19 restriktioner:

Mange medarbejdere arbejder hjemmefra, og der vil kun være et nødberedskab fysisk til stede. Ved behov for et fysisk møde, bedes du telefonisk aftale en tid. Der er krav om brug af mundbind/visir i venterum.

 

Børne- og Ungerådgivningen

Børne- og Ungerådgivningen er en del af Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune, og hører ind under Familie- og Forebyggelsesafdelingen

 

Børne- og Ungerådgivningen (BUR) består af flere afdelinger. Der er tre afdelinger (Nord, Syd og Vest) som udfører sagsbehandlingen i forhold til børn og unge med særlige sociale behov. De kan bl.a. træffe afgørelse om udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse, der fx kan resultere i behov for familiebehandling, aflastning, kontaktperson m.m. I nogle tilfælde kan der være behov for at barnet/den unge skal være anbragt i en periode. Fagfolk kan i forbindelse med en børnefaglig undersøgelse, blive bedt om at udfylde et opmærksomhedsskema.

 

Afdelingen "Vagt og visitation" sagsbehandler alle nye henvendelser, dvs. har man ikke tidligere haft kontakt til Børne- og Ungerådgivningen, vil de foretage den indledende sagsbehandling. Man kan også her få råd og vejledning om hvor man kan søge hjælp i forhold til sit barn. Vagt og Visitation kommer også ude på skolerne i Odense Kommune.

Specialafsnittet består af 2 underafdelinger: Kompensationsteamet og Specialteamet, og sagsbehandler i forhold til børn og unge med funktionsnedsættelser - det man tidligere kaldte handicap. Læs mere om deres ydelser her

 

Familieplejeafsnittet har tæt kontakt med alle de plejefamilier, der har børn anbragt af Odense Kommune. Læs mere om Familieplejen Odense

 

Udvikling og matchning understøtter dels hele Børne- og Ungerådgivningen juridisk og fagligt, men varetager også kontraktindgåelse med interne og eksterne leverandører af foranstaltninger.

 

Økonomisk og administrativt sekretariat administrerer al økonomi, og varetager telefonisk og personlig modtagelse i receptionen.

Børn- og Ungeforvaltningen