Spring til indhold

HR

HR udgør Staben i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen sammen med Ledelsessekretariatet og Økonomifunktionen.

Arbejdsopgaver HR:

Løn og Personale

 • Varetager forvaltningens løn- og personaleadministration
 • Rådgiver og vejleder om løn-, personale- og overenskomstmæssige forhold 
 • Understøtter ledelsens lokale lønforhandlinger – herunder at forvaltningens lønpolitik overholdes 
 • Sikrer det af revisionen fastsatte minimumsindhold i hver enkelt personalesag
 • Sikrer samspillet mellem løn- og økonomisystemet
 • Understøtter håndteringen af disciplinærsager samt afsked pga. sygdom og arbejdsmangel

Udvikling- og Arbejdsmiljø

 • Varetager HR og arbejdsmiljømæssige udviklings-, implementerings- og analyseopgaver
 • Løfter politik- og strategiformuleringsopgaver inden for HR og arbejdsmiljøområdet
 • Yder beslutnings- og implementeringsstøtte samt rådgivning og vejledning til ledelsen vedr. HR, trivsels- og arbejdsmiljømæssige initiativer og problemstillinger
 • Yder coaching og sparring vedr. leder- og ledelsesrollen
 • Understøtter talentudvikling, kompetenceudvikling, MUS, LUS og ledervurdering, leder- og ledelsesudvikling, udvikling af ledelsesværktøjer, organisationsudvikling og -design samt forandringsprocesser
 • Understøtter rekrutteringsprocessen vedr. lederrekruttering på niveau 2,3 og 4
 • Håndterer opgaver inden for beredskabs- og risikostyringsområdet.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen