Spring til indhold

Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatet udgør Staben i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen sammen med HR og Økonomifunktionen.

Ledelsessekretariatets formål er at fungere som et udviklingsorienteret, effektivt og driftssikkert serviceorgan for rådmand, direktør, udvalgsmedlemmer og forvaltningens 4 driftsområder.


Ledelsessekretariatets opgave er at deltage i kommunens strategi- og udviklingsarbejde på de fællesstrategiske områder og at holde fokus på forvaltningens overordnede strategier og mål for udviklingen hen imod en serviceorganisation, hvor borgerne og brugerne er omdrejningspunkter, og hvor kvalitetsudvikling er et ”must”.


Hovedopgaver i Ledelsessekretariatet:

  • Sekretariatsbetjening af Beskæftigelses- og Socialudvalget i form af forberedelse og kvalitetssikring af sager til udvalget samt udarbejdelse af dagsorden. 
  • Sekretariatsbistand til rådmand, direktør og forvaltningens chefgruppe.
  • Derudover varetages følgende hovedopgaver i Ledelsessekretariatet: Udarbejdelse af tværgående analyser og beslutningsgrundlag, politik- plan- og projektstyring, forvaltningens overordnede juridiske funktion og kommunikation. Ledelsessekretariatet medvirker til at sikre det fornødne beslutningsgrundlag for forvaltningens politiske og administrative ledelse.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen