Spring til indhold

Jobrehabilitering

Jobrehabiliteringsområdet samarbejder med borgere langt fra arbejdsmarkedet i deres forløb med at rehabiliteres til arbejdsmarkedet.

Jobrehabiliteringsområdet samarbejder med en lang række samarbejdspartnere. Fx a-kasser, faglige organisationer samt virksomheder og leverandører inden for beskæftigelsesområdet.

 

Vi understøtter, at borgere, der har udfordringer ud over ledighed kommer tættere på arbejdsmarkedet.

 

Vi arbejder fx med forebyggelse og sundhedsfremme. Derfor tilbyder vi rusmiddel- og alkoholbehandling til borgere mellem 15 og 65 år, tilbud til voldsramte kvinder og tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade.

 

Vi har bl.a. 4 kommunale væresteder, tilbud til hjemløse, socialpædagogiske botilbud, sociale viceværter, pædagogisk støtte i egen bolig, opsøgende arbejde og en støtte- og kontaktpersonordning. Vi rummer også intern lægefaglig og psykologisk rådgivning.

 

Mange af opgaverne løses på tværs af BSF og i samarbejde med Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og en lang række samarbejdspartnere. Det er fx a-kasser, faglige organisationer samt virksomheder og leverandører inden for beskæftigelsesområdet. 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen