Spring til indhold

Udlån af lokaler

Hvis du og din forening mangler et sted at træne eller være kreative, så har I mulighed for at låne et lokale af Ældre- og Handicapforvaltningen

Forvaltningen råder over en række lokaler, der i perioder ikke bliver benyttet. Ønsket er derfor at udnytte faciliteterne bedst muligt samt at sikre et bredt tilbud af aktiviteter til ældre og personer med handicap. Derfor har foreninger mulighed for at låne lokalerne.

Lokalerne varierer i størrelse og er et bredt udsnit af blandt andet aktivitetslokaler, træningslokaler og caféer.

Hvem kan låne lokalerne?

Alle aktive nonprofit foreninger, der har en demokratisk valgt bestyrelse, kan låne lokalerne. Ældre og mennesker med handicap skal være en del af foreningens målgruppe. Foreningerne skal være indstillet på, at modtage indmeldelse fra relevante borgere, hvor Ældre- og Handicapforvaltningen formidler kontakten. Foreninger, der ønsker at låne lokalerne, skal desuden annoncere deres tilbud på odense.dk/paletten

Inden opstart får I en rundsvisning og bliver orienteret om husorden af en medarbejder fra det pågældende sted.

Prioriteringsrækkefølge

Følgende foreninger bliver prioriteret:

  • Foreninger hvis mål er at fremme den fysiske og sociale aktivitet for ældre, mennesker med handicap og relevante patientgrupper
  • Lokale foreninger  

 

Ansøgning

Ansøgninger behandles løbende. Download et ansøgningsskema her.

 

Forbehold

Ældre- og Handicapforvaltningen forbeholder sig retten til at kunne inddrage lokalet for en kortere periode. Dette vil ske med rimelig varsel. Ældre- og Handicapforvaltningen forbeholder sig ligeledes retten til at opsige lejemålet med en 2 måneders varsel. Enkelte lokaler har lukkeperioder, men typisk kan lokalerne benyttes hele året.

Kontakt

Ældre- og Handicapforvaltningen
Ørbækvej 100 
5220 Odense SØ

Kontaktperson:
Else Garbøl 
E-mail: ewg@odense.dk
Tlf.: 65 51 63 42


Opdateret 30-05-2017

Ældre- og Handicapforvaltningen