Spring til indhold

Årsrapporter for magtanvendelse i Ældre- og Handicapforvaltningen

På denne side offentliggøres de samlede årsrapporter vedrørende magtanvendelse

Reglerne i Serviceloven giver plejepersonalet mulighed for at anvende en række foranstaltninger, der har karakter af magtanvendelse, når visse kriterier er opfyldt. Det drejer sig blandt andet om, at borgeren på grund af væsentlig og varig psykisk nedsat funktionsevne skal være ude af stand til at handle fornuftigt eller overskue konsekvenserne af sine handlinger. Inden magt tages i anvendelse, skal kommunens personale gøre, hvad der er muligt for at opnå borgerens frivillige medvirken, og magtanvendelsesforanstaltningen skal stå i rimeligt forhold til det, der forsøges opnået.

 

Kommunen offentliggør årligt en rapport over indberettede magtanvendelser i Ældre – og Handicapforvaltningen.

 

Årsrapporter:

Magtanvendelsesrapport 2016

Magtanvendelsesrapport 2017

 

Ældre- og Handicapforvaltningen