Spring til indhold

Center for Velfærdsteknologi

Odense Kommunes Center for Velfærdsteknologi understøtter det fælles arbejde med velfærdsteknologi på tværs af forvaltningerne i Odense Kommune

Odense Kommunes strategi for velfærdsteknologi skal sikre, at vi møder velfærdssamfundets udfordringer med innovative, teknologiske løsninger.

Strategien skal målsætte arbejdet med velfærdsteknologi, herunder:
- Styrke borgernes muligheder for at leve selvstændige og selvhjulpne hverdagsliv
- Støtte borgernes læring, leg og aktivitet
- Styrke medarbejdernes arbejdsmiljø
- Understøtte Odense Kommunes vækstpolitik
- Sikre kommunale velfærdsydelser med reduceret eller nuværende omkostningsniveau. 

 

Læs mere om Center for Velfærdsteknologi på hjemmesiden: www.odense.dk/cfv

Ældre- og Handicapforvaltningen