Spring til indhold

Information og krisekommunikation

Om hvordan kommunen sikrer information til kommunens borgere, virksomheder og institutioner i større ulykker, katastrofer og terror i Odense.

Information

Kommunen har en vigtig opgave i at formidle information til kommunens borgere, virksomheder og institutioner, blandt andet via pressen. Det gælder både de direkte berørte og øvrige. Sekundært vil der være behov for information til andre interessenter, såsom borgere og virksomheder uden for kommunen, øvrige myndigheder, interesseorganisationer og pressen.

Du kan ved en krise følge med på 
www.odense.dk
www.facebook.com/odensekommune

Informationsforpligtelsen varetages ved:

  • Beredskabsniveau grøn i egen forvaltning.
  • Beredskabsniveau gul, Borgmesterforvaltningens kommunikationsafdeling overtager kommunikationen med bistand fra den berørte forvaltning. 
  • Beredskabsniveau rød i Krisestaben. Al kommunikation sker gennem Borgmesterforvaltningens kommunikationsafdeling.

Krisekommunikation

Ved større hændelser vil der være et øget behov for information samt behov for koordinering af informationsstrømmene. Dette ansvar påhviler krisestaben. Borgmesterforvaltningens kommunikationsafdeling har udarbejdet en indsatsplan for håndtering af krisekommunikation. Såfremt Fyns Politi har oprettet KSN, skal informationen koordineres med denne.

Odense Kommune
  • Flakhaven 2
  • 5000 Odense C
  • CVR-nummer: 35209115
  • Telefon: 66 13 13 72